Den demokratiske socialisten är den medkännande liberalens naturliga samarbetspartner.


Nu när 10 år av liberalt samarbete med den konservativa högern kan sammanfattas så ser vi några av de saker som gjorts bra, men också vad som gjorts väldigt dåligt.

 

Bra:
En ekonomisk politik som inte innebär en konstant expanderande offentlig sektor. Privatiseringar som genomförts har till det stora hela inneburit såväl kvalitetshöjningar som kostnadsbesparingar för såväl stat, kommun och landsting.

Skattesänkningar har gjort att den enskilde löntagaren har fått mer i plånboken och därigenom en större frihet att göra vad den vill med dessa pengar.

Invandrings och flyktingpolitik. Denna har blivit klart bättre under det senaste decenniet, det finns kvar att göra, men en klar förbättring.

 

Mindre bra.
Vissa privatiseringar har skapat oligopol, som hos Bilprovningen och Apoteken. På båda dessa områden har vi sett såväl kostnadsökningar som sämre tillgänglighet.

Skattesänkningar och privatiseringar har gått från att vara en del av lösningen för bättre tillväxt och större frihet för den enskilde, till att vara greppet som visar på den konservativa högerns fantasilöshet, att glömma att det behövs bra ramverk med kontrollfunktioner för att garantera allas frihet, istället för att fokusera blint på några få. Och när resultat uteblir så analyseras inte vad som kunde gjorts bättre, utan man stirrar sig blint på kronor och ören.

 

Dåliga resultat.
Vård: Sjuksköterskeupproret ignoreras, där välutbildad och nyutexaminerad personal förvägras en rimlig startlön, att de har fått lite lägre skatt väger inte upp deras orimligt låga ingångslöner.
Vårdavdelningar stängs och upphandlingar av nya sjukhus kantas av korruptionsanklagelser följt av ansvariga kommunalråd som gömmer sig för obekväma frågor.

Skola: Testresultat visar på att skolan går allt sämre, lärare upplever mer otrygghet och segregering har uppstått där vissa skolor bara går på vinst, inte innehåll. Många skolor har inte ens bibliotek längre och vi har tyvärr är hemundervisning fortfarande förbjudet.

Omsorg: Skandal efter skandal har uppdagats inom äldreomsorgen. Detta är inte personalens fel, tvärtom är det deras uppoffringar som till stor del sett till att det inte fallit ihop helt. Svensk politik har helt enkelt vänt ryggen åt detta kvinnodominerade yrke. Och tvärtemot vad tidningar skrivit, så har inte landstingsdriven vård mindre skandaler än privat.

Utförsäkringar: Det behöver jag inte ens gå in på, folk som är sjuka blir inte friskare av att ha en blåslampa i häcken och cancerpatienter måste själva få välja om de kan arbeta.

Funktionshindrades rättigheter: LSS dras ner och lagarna om tillgänglighet som lagts fram är urvattnade. personer med funktionsnedsättningar känner att deras frihet beskärs med besparingarna.

Fas3 är en abnormalitet. Ingen intellektuellt hederlig person kan anse att det är ok att kasta in människor i en sådan meningslös åtgärd, enbart konstruerad för att ge pengar till en mellanhand. Det hade varit långt mer ekonomiskt försvarbart att ge dessa pengar direkt till den arbetslöse.

Yttrandefrihet: Inskränkningarna i offentlighetsprincipen och Yttrandefrihetsgrundlagen är något som måste rättas till. Det är skamligt och fruktansvärt oliberalt att ens komma på tanken att inskränka i denna.
Medborgarna måste ha möjlighet att följa det politiska arbetet.

 

Jag vill sammanfatta, göra bokslut och vända blad helt.

Individualismen måste stå på en grund av social trygghet, ett golv vars brädor ingen ska behöva falla igenom. Detta var något som den Svenska liberalismens stora insåg och genom samarbete såg till att ge oss de trygghetssystemen vi idag ser som självklara, men som genom samarbetet med den konservativa högern har fått stora hål i sig.

Rättighetsperspektivet Denna grund vill vi definieras som ett rättighetsgolv. Alla människor ska ha lika möjlighet att utöva sina rättigheter, oavsett funktionsnedsättning, sjukdom, kriser i livet, arbetslöshet eller härkomst. En basinkomst kan vara en del av detta rättighetsgolv.

Vi behöver en reglerad arbetstid och ålder, en avtalsenlig lön som går att leva på, inte bara överleva. Vi behöver social trygghet genom ett försörjningsstöd, som inte marginaliserar människor, utan som är där för att hjälpa dem upp på fötter igen.

Vi måste sluta se personer med funktionsnedsättningar som en börda, utan som en oanad tillgång. LSS är till för att dessa människor ska kunna få en dräglig tillvaro där de ges möjlighet att starta egna företag, arbeta bland alla andra och framför allt, ges tillgång till alla de offentliga lokaler som ej funktionshindrade har naturlig tillgång till.

En demokratisk förnyelse. Det är här nätfrågorna kommer in. Fri kulturspridning, öppenhet, transparens, möjlighet att påverka. I och utanför nätet. Med internet har vi möjlighet att ändra ett demokratiskt system som egentligen ser likadant ut idag som det gjorde 1933. Inte mycket har ändrats sen dess, förutom att två kammare slagits ihop till en.

Vi behöver ändra på systemet med valsedlar. Från dagens system som är djupt orättvist mot partier som inte nått upp till en fiktiv spärr och som dessutom inte garanterar valhemligheten för funktionshindrade. Med en Valsedelsskrivare, som är utrustad med braille-tangenter, kan även synskadade hålla sina val hemliga. En sådan skriver ut valsedeln på plats, efter brukarens direktiv.

 

Vi behöver en social revolution, nya lösningar ska in där gamla har gått i stå.
Basinkomst innebär en social revolution, den kräver dock att folk tänker i helt nya banor och det är där utmaningen är, inte att få råd med det.

Det finns bara ett parti idag som har det som mål. Det fjärde alternativet*. Piratpartiet.

 

Niklas Starow.
fc3a4rgleende

 

*) Fjärde alternativet syftar på att det idag finns två block:
Vänster (Socialdemokrater, vänsterpartiet, miljöpartiet och Fi)
Höger (Folkpartiet, Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna)
Samt en renodlad missnöjesyttring. (Sd).

Jag vill positionera Piratpartiet som ett fjärde alternativ. Det som vågar komma med helt nya idéer och lösningar.

Annonser

Nej. Vare sig jag eller Jerlerup har blivit nazister.


Hej.

För två dagar sedan publicerade jag och Torbjörn Jerlerup en artikel i Nyheter24 som fick rubriken ”Yttrandefrihet betyder inte att staten ska skydda Nazister”.
S
om i grova drag handlar om att vi behöver stärka lagstiftningen för att komma åt nazistiska grupperingars hot om våld och uppmaningar till etnisk rensning.

Den fick minst sagt genomslag. Men inte riktigt den förväntade.
Vi hade räknat med att bli attackerade, men inte av våra ”egna”.
Under 48 timmar har vi blivit jämförda med Hitler och hur han undergrävde yttrandefrihet och åsiktsfrihet.

hitler

Vi har fått veta att det vi skrivit är det mest antipiratiga någon sett från pirater och att vi ska stå i skamvrån.

jisses

Halmgubbeargument (ett argumentationsfel, läs här) har flugit som mygg runt öronen och en partiledare har sprungit månvarv och förnekat att det vi skrivit reflekterar partiets politik.

anna

 

Så vi skrev ett förtydligande.
”Yttrandefrihet har aldrig varit fri från konsekvenser.”

I länken finns hela förtydligandet. Ni kan läsa själva och avgöra om det verkligen är antipiratigt, jämförbart med Hitlers förbud av andra partier eller om det inte reflekterar Piratpartiets politik.
Jag hoppas dock att ni kommer till samma slutsats som en person på twitter nyss skickade. ”Mycket bättre förklarat”.

 

Mvh
Niklas Starow.
Ps. Här är en känga åt de styrande i Lund. Från en Piratpartist.
(Hoppas ingen känner sig tvungen att dementera detta.)

lund

Riksdagens ledamöter som är mot yttrandefrihet, här är listan.


Ytterligare inskränkningar i Yttrandefrihetsgrundlagen har kommit och här är de som aktivt tagit ställning till dessa inskränkningar.
Nej = Mot inskränkningarna.
Ja = För inskränkningarna
Frånvarande = Utkvittade eller annan orsak.

(edit – Torbjörn Björlund (V) Östergötlands län är också mot. Han tryckte fel & kommer lämna in en officiell röstförklaring om det.)

Berg Marianne V Malmö kommun Nej sakfrågan
Olsson Lena V Dalarnas län Nej sakfrågan
Eriksson Peter MP Stockholms län Nej sakfrågan
Ohly Lars V Stockholms län Nej sakfrågan
Johnson Jacob V Uppsala län Nej sakfrågan
Johansson Wiwi-Anne V Västra Götalands läns västra Nej sakfrågan
Lindholm Jan MP Dalarnas län Nej sakfrågan
Ferm Maria MP Malmö kommun Nej sakfrågan
Berg Bengt V Värmlands län Nej sakfrågan
Ceballos Bodil MP Gävleborgs län Nej sakfrågan
Andersson Ulla V Gävleborgs län Nej sakfrågan
Pertoft Mats MP Stockholms län Nej sakfrågan
Ehn Tina MP Västra Götalands läns västra Nej sakfrågan
Bergström Stina MP Värmlands län Nej sakfrågan
Amin Jabar MP Västerbottens län Nej sakfrågan
Bolund Per MP Stockholms kommun Nej sakfrågan
Lillemets Annika MP Östergötlands län Nej sakfrågan
Börjesson Agneta MP Hallands län Nej sakfrågan
Dinamarca Rossana V Västra Götalands läns norra Nej sakfrågan
Sjöstedt Jonas V Västerbottens län Nej sakfrågan
Esbati Ali V Stockholms kommun Nej sakfrågan
Ericson Gunvor G MP Södermanlands län Nej sakfrågan
Rådberg Peter MP Västra Götalands läns norra Nej sakfrågan
Persson Kent V Västmanlands län Nej sakfrågan
Olofsson Eva V Göteborgs kommun Nej sakfrågan
Luttropp Agneta MP Västmanlands län Nej sakfrågan
Kakabaveh Amineh V Stockholms län Nej sakfrågan
Mutt Valter MP Göteborgs kommun Nej sakfrågan
Nordqvist Kew MP Jönköpings län Nej sakfrågan
Nordin Lise MP Göteborgs kommun Nej sakfrågan
Sydow Mölleby Mia V Örebro län Nej sakfrågan
Eriksson Jonas MP Örebro län Nej sakfrågan
Holm Ulf MP Skåne läns södra Nej sakfrågan
Engblom Annicka M Blekinge län Ja sakfrågan
Widman Allan FP Malmö kommun Ja sakfrågan
Lunderquist Kajsa M Malmö kommun Ja sakfrågan
Åkesson Anette M Skåne läns norra och östra Ja sakfrågan
Tysklind Lars FP Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Green Monica S Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
Ahlin Urban S Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
Högman Berit S Värmlands län Ja sakfrågan
Larsson Lars Mejern S Värmlands län Ja sakfrågan
Kvarnström Kurt S Dalarnas län Ja sakfrågan
Lindestam Åsa S Gävleborgs län Ja sakfrågan
Svanström Stefan KD Stockholms kommun Ja sakfrågan
Cederfelt Margareta M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Waidelich Tommy S Stockholms län Ja sakfrågan
Samuelson Björn M Stockholms län Ja sakfrågan
Karlsson Ulrika M Uppsala län Ja sakfrågan
Danielsson Staffan C Östergötlands län Ja sakfrågan
Björlund Torbjörn V Östergötlands län Ja sakfrågan
Jeppsson Peter S Blekinge län Ja sakfrågan
Nilsson Gustav M Blekinge län Ja sakfrågan
Lavesson Olof M Malmö kommun Ja sakfrågan
Reslow Patrick M Malmö kommun Ja sakfrågan
Montan Göran M Skåne läns norra och östra Ja sakfrågan
Wallmark Hans M Skåne läns norra och östra Ja sakfrågan
Hoff Hans S Hallands län Ja sakfrågan
Gustafsson Lars KD Hallands län Ja sakfrågan
Forslund Kenneth G S Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Ohlsson Carina S Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
Elinderson Lars M Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
A Eriksson Erik C Värmlands län Ja sakfrågan
Holm Christian M Värmlands län Ja sakfrågan
Runeson Carin S Dalarnas län Ja sakfrågan
Backman Hans FP Gävleborgs län Ja sakfrågan
Kjellin Margareta B M Gävleborgs län Ja sakfrågan
Lindahl Helena C Västerbottens län Ja sakfrågan
Lundqvist-Brömster Maria FP Västerbottens län Ja sakfrågan
Ygeman Anders S Stockholms kommun Ja sakfrågan
Zedell Christina S Stockholms län Ja sakfrågan
Lundgren Kerstin C Stockholms län Ja sakfrågan
Noyan Edip M Stockholms län Ja sakfrågan
Kerimo Yilmaz S Stockholms län Ja sakfrågan
Zander Solveig C Uppsala län Ja sakfrågan
Norlén Andreas M Östergötlands län Ja sakfrågan
Bengtsson Finn M Östergötlands län Ja sakfrågan
Åkerlund Jonas SD Blekinge län Ja sakfrågan
Svensson Suzanne S Blekinge län Ja sakfrågan
Fransson Josef SD Malmö kommun Ja sakfrågan
Johnsson Per-Ingvar C Skåne läns norra och östra Ja sakfrågan
Akej Christer M Skåne läns norra och östra Ja sakfrågan
Brodén Anne Marie M Hallands län Ja sakfrågan
Plass Maria M Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Staxäng Lars-Arne M Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Winbäck Christer FP Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
Widegren Cecilia M Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
Larsson Nina FP Värmlands län Ja sakfrågan
Berg Ulf M Dalarnas län Ja sakfrågan
Hultqvist Peter S Dalarnas län Ja sakfrågan
Baylan Ibrahim S Västerbottens län Ja sakfrågan
Hamilton Carl B FP Stockholms kommun Ja sakfrågan
Drummond Bino M Stockholms län Ja sakfrågan
Damberg Mikael S Stockholms län Ja sakfrågan
Pethrus Désirée KD Stockholms län Ja sakfrågan
Kamil Ismail FP Uppsala län Ja sakfrågan
Niemi Pyry S Uppsala län Ja sakfrågan
Sörenson Anna-Lena S Östergötlands län Ja sakfrågan
Alfsson Thoralf SD Östergötlands län Ja sakfrågan
Engelhardt Christer S Gotlands län Ja sakfrågan
Hoffstedt Gustaf M Gotlands län Ja sakfrågan
Husmark Pehrsson Cristina M Skåne läns västra Ja sakfrågan
Karlsson Anders S Skåne läns västra Ja sakfrågan
Karlsson Mattias SD Skåne läns norra och östra Ja sakfrågan
Nilsson Jennie S Hallands län Ja sakfrågan
Svensson Michael M Hallands län Ja sakfrågan
Utbult Roland KD Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Björck Patrik S Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
Hallström Pia M Värmlands län Ja sakfrågan
Åsebol Ann-Britt M Dalarnas län Ja sakfrågan
Güclü Hedin Roza S Dalarnas län Ja sakfrågan
Svedberg Per S Gävleborgs län Ja sakfrågan
Eriksson Ziita M Gävleborgs län Ja sakfrågan
Köhler Katarina S Västerbottens län Ja sakfrågan
Abele Anton M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Kinberg Batra Anna M Stockholms län Ja sakfrågan
Karlsson Agneta S Stockholms län Ja sakfrågan
Steele Anna FP Stockholms län Ja sakfrågan
Obminska Marta M Uppsala län Ja sakfrågan
Andersson Johan S Östergötlands län Ja sakfrågan
Örnfjäder Krister S Kalmar län Ja sakfrågan
Härstedt Kent S Skåne läns västra Ja sakfrågan
Nilsson Ulf FP Skåne läns södra Ja sakfrågan
Johansson Morgan S Skåne läns södra Ja sakfrågan
Johansson Ola C Hallands län Ja sakfrågan
Juntti Ellen M Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Caplan Stefan M Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Bergheden Sten M Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
Eclund Annika KD Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
Svantorp Gunilla S Värmlands län Ja sakfrågan
Gunnarsson Jonas S Värmlands län Ja sakfrågan
Bojerud Stellan SD Dalarnas län Ja sakfrågan
W Jonsson Anders C Gävleborgs län Ja sakfrågan
Beckman Lars M Gävleborgs län Ja sakfrågan
Sellström Anders KD Västerbottens län Ja sakfrågan
Björnsdotter Rahm Elisabeth M Västerbottens län Ja sakfrågan
Palm Veronica S Stockholms kommun Ja sakfrågan
Malm Fredrik FP Stockholms kommun Ja sakfrågan
Vestlund Börje S Stockholms kommun Ja sakfrågan
Johansson Ylva S Stockholms kommun Ja sakfrågan
Avsan Anti M Stockholms län Ja sakfrågan
Pettersson Göran M Stockholms län Ja sakfrågan
Andrén Gunnar FP Stockholms län Ja sakfrågan
Jernbeck Isabella M Stockholms län Ja sakfrågan
Wachtmeister Peder M Södermanlands län Ja sakfrågan
Hägg Carina S Jönköpings län Ja sakfrågan
Carlson Andreas KD Jönköpings län Ja sakfrågan
Bengtson Skogsberg Eva M Kalmar län Ja sakfrågan
Åkesson Anders C Kalmar län Ja sakfrågan
Arleklo Ann S Skåne läns västra Ja sakfrågan
Hammar Johnsson Ann-Charlotte M Skåne läns västra Ja sakfrågan
Bernhardsson Bo S Skåne läns södra Ja sakfrågan
Thalén Finné Ewa M Skåne läns södra Ja sakfrågan
Linander Johan C Skåne läns södra Ja sakfrågan
Jansson Mikael SD Hallands län Ja sakfrågan
Petersson Jenny M Hallands län Ja sakfrågan
Dibrani Adnan S Hallands län Ja sakfrågan
Skalin Johnny SD Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Olsson Lotta M Örebro län Ja sakfrågan
Pehrson Johan FP Örebro län Ja sakfrågan
Eriksson Lars S Västmanlands län Ja sakfrågan
Nilsson Pia S Västmanlands län Ja sakfrågan
Jomshof Richard SD Gävleborgs län Ja sakfrågan
Lundgren Elin S Gävleborgs län Ja sakfrågan
Riedl Edward M Västerbottens län Ja sakfrågan
Johansson Mats M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Ataseven Metin M Stockholms län Ja sakfrågan
Lodenius Per C Stockholms län Ja sakfrågan
Sigfrid Karl M Stockholms län Ja sakfrågan
Olovsson Fredrik S Södermanlands län Ja sakfrågan
Johansson Bengt-Anders M Jönköpings län Ja sakfrågan
Liljevall Désirée S Kalmar län Ja sakfrågan
Andersson Jan R M Kalmar län Ja sakfrågan
Wiklander Tony SD Skåne läns västra Ja sakfrågan
Finnborg Thomas M Skåne läns västra Ja sakfrågan
Schyllert Gustav M Skåne läns södra Ja sakfrågan
Hansson Anders M Skåne läns södra Ja sakfrågan
Magnusson Cecilia M Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Johansson Lars S Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Johnsson Peter S Västra Götalands läns norra Ja sakfrågan
Qarlsson Annika C Västra Götalands läns norra Ja sakfrågan
Cederbratt Mikael M Västra Götalands läns norra Ja sakfrågan
Axelsson Lennart S Örebro län Ja sakfrågan
Anger Staffan M Västmanlands län Ja sakfrågan
Thorell Olle S Västmanlands län Ja sakfrågan
Polfjärd Jessica M Västmanlands län Ja sakfrågan
Sandberg Gunnar S Jämtlands län Ja sakfrågan
Nordén Marie S Jämtlands län Ja sakfrågan
Stenberg Maria S Norrbottens län Ja sakfrågan
Hammarbergh Krister M Norrbottens län Ja sakfrågan
Federley Fredrick C Stockholms kommun Ja sakfrågan
Rosencrantz Jessica M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Blix Gustav M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Arkelsten Sofia M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Schulte Fredrik M Stockholms län Ja sakfrågan
Henriksson Emma KD Stockholms län Ja sakfrågan
Dogru Sedat M Stockholms län Ja sakfrågan
Rheyneuclaudes Kihlman Anna M Stockholms län Ja sakfrågan
Habsburg Douglas Walburga M Södermanlands län Ja sakfrågan
Petersson Helene S Jönköpings län Ja sakfrågan
Carlsson Löfdahl Emma FP Jönköpings län Ja sakfrågan
Andersson Anders KD Kalmar län Ja sakfrågan
Jacobsson Gjörtler Jonas M Skåne läns västra Ja sakfrågan
Sjödahl Magnus KD Skåne läns södra Ja sakfrågan
Åberg Boriana M Skåne läns södra Ja sakfrågan
Dalman Eek Cecilia S Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Carlsson Gunilla S Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Rothenberg Hans M Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Hellman Jörgen S Västra Götalands läns norra Ja sakfrågan
Gunther Penilla KD Västra Götalands läns norra Ja sakfrågan
Jansson Eva-Lena S Örebro län Ja sakfrågan
Lindström Lolo M Örebro län Ja sakfrågan
Larsson Margareta SD Västmanlands län Ja sakfrågan
Haddad Roger FP Västmanlands län Ja sakfrågan
Coenraads Åsa M Västmanlands län Ja sakfrågan
Åsling Per C Jämtlands län Ja sakfrågan
Quicklund Saila M Jämtlands län Ja sakfrågan
Åström Karin S Norrbottens län Ja sakfrågan
Pettersson Leif S Norrbottens län Ja sakfrågan
Forssell Johan M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Adan Amir M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Hamednaca Arhe S Stockholms kommun Ja sakfrågan
Wikström Rune M Stockholms län Ja sakfrågan
Nylund Watz Ingela S Stockholms län Ja sakfrågan
Ekström Hans S Södermanlands län Ja sakfrågan
Finstorp Lotta M Södermanlands län Ja sakfrågan
Jutterström Peter M Jönköpings län Ja sakfrågan
Strand Thomas S Jönköpings län Ja sakfrågan
Andersson Jörgen M Kalmar län Ja sakfrågan
Eneroth Tomas S Kronobergs län Ja sakfrågan
Adolfsson Elgestam Carina S Kronobergs län Ja sakfrågan
Nilsson Kerstin S Skåne läns södra Ja sakfrågan
Haby Susanna M Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Waltersson Grönvall Camilla M Västra Götalands läns norra Ja sakfrågan
Hagwall Anna SD Västra Götalands läns norra Ja sakfrågan
Ahlberg Ann-Christin S Västra Götalands läns södra Ja sakfrågan
Olsson Hans S Västra Götalands läns södra Ja sakfrågan
Andersson Phia S Västra Götalands läns södra Ja sakfrågan
Nordell Lars-Axel KD Örebro län Ja sakfrågan
Bergman Håkan S Örebro län Ja sakfrågan
Wallén Anna S Västmanlands län Ja sakfrågan
Sonidsson Eva S Västernorrlands län Ja sakfrågan
Asplund Lena M Västernorrlands län Ja sakfrågan
Omanovic Jasenko S Västernorrlands län Ja sakfrågan
Lohman Eva M Västernorrlands län Ja sakfrågan
Nilsson Tomas S Norrbottens län Ja sakfrågan
Bergstedt Hannah S Norrbottens län Ja sakfrågan
Abrahamsson Maria M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Halef Robert KD Stockholms kommun Ja sakfrågan
Lång David SD Stockholms kommun Ja sakfrågan
Bali Hanif M Stockholms län Ja sakfrågan
Karlsson Sara S Södermanlands län Ja sakfrågan
Käll Stefan FP Södermanlands län Ja sakfrågan
Bouveng Helena M Jönköpings län Ja sakfrågan
Lindell Göran C Jönköpings län Ja sakfrågan
Persson Peter S Jönköpings län Ja sakfrågan
Åkesson Jimmie SD Jönköpings län Ja sakfrågan
Brännström Katarina M Kronobergs län Ja sakfrågan
Carlsson Clas-Göran S Kronobergs län Ja sakfrågan
Kronlid Julia SD Skåne läns södra Ja sakfrågan
Östring Bergman Karin C Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Waberi Abdirizak M Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Heydari Shadiye S Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Sällström Sven-Olof SD Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Jonsson Mattias S Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Ericson Jan M Västra Götalands läns södra Ja sakfrågan
Ramhorn Per SD Örebro län Ja sakfrågan
Nilsson Ingemar S Västernorrlands län Ja sakfrågan
Nilsson Kristina S Västernorrlands län Ja sakfrågan
Källström Emil C Västernorrlands län Ja sakfrågan
Bucht Sven-Erik S Norrbottens län Ja sakfrågan
Johansson Johan M Norrbottens län Ja sakfrågan
Eberstein Susanne S Västernorrlands län Ja sakfrågan
Ertsborn Jan FP Hallands län Ja sakfrågan
Odell Mats KD Stockholms län Ja sakfrågan
Wasberg Meeri S Stockholms län Ja sakfrågan
Bill Per M Uppsala län Ja sakfrågan
Sommestad Lena S Uppsala län Ja sakfrågan
Andersson Yvonne KD Östergötlands län Ja sakfrågan
Axén Gunnar M Östergötlands län Ja sakfrågan
Gustafsson Billy S Östergötlands län Ja sakfrågan
Haglö Kerstin S Blekinge län Ja sakfrågan
Granlund Marie S Malmö kommun Ja sakfrågan
Skånberg Tuve KD Skåne läns norra och östra Ja sakfrågan
Engle Kerstin S Skåne läns norra och östra Ja sakfrågan
Torstensson Åsa C Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Larsson Jan-Olof S Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Johansson Ann-Kristine S Värmlands län Ja sakfrågan
Rådhström Jan-Evert M Värmlands län Ja sakfrågan
Ahlgren Anders C Dalarnas län Ja sakfrågan
Lindberg Teres S Stockholms kommun Ja sakfrågan
Wiechel Markus SD Uppsala län Ja sakfrågan
Oscarsson Mikael KD Uppsala län Ja sakfrågan
Gille Agneta S Uppsala län Ja sakfrågan
Malmberg Betty M Östergötlands län Ja sakfrågan
Malmström Louise S Östergötlands län Ja sakfrågan
Adelsbo Christer S Skåne läns norra och östra Frånvarande sakfrågan
Fridolin Gustav MP Skåne läns norra och östra Frånvarande sakfrågan
Bråkenhielm Catharina S Västra Götalands läns västra Frånvarande sakfrågan
Brinck Cecilia M Stockholms kommun Frånvarande sakfrågan
Leander Helena MP Uppsala län Frånvarande sakfrågan
Sydow Henrik M Hallands län Frånvarande sakfrågan
Pettersson Helén S Västerbottens län Frånvarande sakfrågan
Westerholm Barbro FP Stockholms kommun Frånvarande sakfrågan
Karlsson Annelie S Skåne läns norra och östra Frånvarande sakfrågan
Carlsson Ulrika C Västra Götalands läns östra Frånvarande sakfrågan
Lundström Nina FP Stockholms län Frånvarande sakfrågan
Vilhelmsson Jessika M Uppsala län Frånvarande sakfrågan
Juholt Håkan S Kalmar län Frånvarande sakfrågan
Acketoft Tina FP Skåne läns västra Frånvarande sakfrågan
Bohlin Carl-Oskar M Dalarnas län Frånvarande sakfrågan
Tiefensee Roger C Södermanlands län Frånvarande sakfrågan
Oskarsson Christina S Västra Götalands läns norra Frånvarande sakfrågan
Brodén Anita FP Västra Götalands läns norra Frånvarande sakfrågan
From Isak S Västerbottens län Frånvarande sakfrågan
Holma Siv V Norrbottens län Frånvarande sakfrågan
Al-Sahlani Abir C Stockholms kommun Frånvarande sakfrågan
Kaplan Mehmet MP Stockholms kommun Frånvarande sakfrågan
Dingizian Esabelle MP Stockholms län Frånvarande sakfrågan
Oskarsson Irene KD Jönköpings län Frånvarande sakfrågan
Flyborg Eva FP Göteborgs kommun Frånvarande sakfrågan
Enochson Annelie KD Göteborgs kommun Frånvarande sakfrågan
Ernkrans Matilda S Örebro län Frånvarande sakfrågan
Helmersson Olsson Caroline S Södermanlands län Frånvarande sakfrågan
Hallengren Lena S Kalmar län Frånvarande sakfrågan
Ehrencrona Magnus MP Skåne läns västra Frånvarande sakfrågan
Ripa Henrik M Västra Götalands läns norra Frånvarande sakfrågan
Öholm Oskar M Örebro län Frånvarande sakfrågan
Romson Åsa MP Stockholms kommun Frånvarande sakfrågan
Söder Björn SD Stockholms län Frånvarande sakfrågan
Nilsson Karin C Kronobergs län Frånvarande sakfrågan
Nordgren Gunilla M Skåne läns södra Frånvarande sakfrågan
Hjälmered Lars M Göteborgs kommun Frånvarande sakfrågan
Linde Hans V Göteborgs kommun Frånvarande sakfrågan
Holm Jens V Stockholms kommun Frånvarande sakfrågan
Ekeroth Kent SD Stockholms län Frånvarande sakfrågan
Herrstedt Carina SD Södermanlands län Frånvarande sakfrågan
Hultberg Johan M Kronobergs län Frånvarande sakfrågan
Tenfjord-Toftby Cecilie M Västra Götalands läns södra Frånvarande sakfrågan
Nilsson Ulrik M Västra Götalands läns södra Frånvarande sakfrågan
Höj Larsen Christina V Västernorrlands län Frånvarande sakfrågan
Jakobsson Leif S Malmö kommun Frånvarande sakfrågan
Larsson Hillevi S Malmö kommun Frånvarande sakfrågan
Nylander Christer FP Skåne läns norra och östra Frånvarande sakfrågan
Pärssinen Raimo S Gävleborgs län Frånvarande sakfrågan
Sydow Björn S Stockholms län Frånvarande sakfrågan
Pourbaix-Lundin Marietta M Stockholms län Frånvarande sakfrågan
Löfstrand Johan S Östergötlands län Frånvarande sakfrågan
Granbom Ellison Karin FP Östergötlands län Frånvarande sakfrågan

Så. PP nästa val?

I pressen:
UNT, AB,

Frihet att utöva något är inte ett frikort att tvinga folk att ta del av det.megaphone

Yttrandefrihet är inte lyssnandetvång.
Det är något som Avpixlat-svansen inte begriper. Deras rätt att yttra sig är inte likställt med att jag ska tvingas lyssna.

Samma logik kan direkt transfereras till kyrkklockor/böneutrop etc. Religionsfrihet är inte en rätt att köra ner ett budskap i halsen på de som råkar befinna sig i närheten.

Låt mig göra ett exempel. De av er som anser att religiösa budskap i offentlig miljö är helt ok, vill jag ska lyssna på någon av dessa videos några gånger om dagen.
Obs, inte nödvändigtvis på er facebook-sida eller via er dator. Bara så länge det körs ner i halsen på er och era barn.

Video1.
Church of Scientology – Step one.
http://www.scientology.org/fundamentals-of-thought.html?ad=first-step-video

Video2.
The Book of the Law by Alistair Crowley.
https://www.youtube.com/watch?v=LFt2mVWjBAw

Video3.
Tantra sex for beginners.
https://www.youtube.com/watch?v=tYj7ikhrsbY

Så, är det något jag glömt? Eller räcker detta som exempel?
Ingen av dessa är bättre eller sämre än böneutrop eller kyrkklockor, men jag vill inte ha någotdera skrikande ur högtalare i offentlig miljö.

Frihet att utöva något är inte ett frikort att tvinga folk att ta del av det.

Copyright = antidemokratiskt vapen mot kritik. (Ett amerikanskt ”Spectacular Studios & Bildombudsmannen mot Genusfotografen)


Detta är Dan Bull, han använder sig av parodi och sarkasm för att visa inkonsekvensen hos några av hiphopens stora, när de använder sig av copyright för att slå ner på de som samplar deras musik idag trots att det var så de själva började en gång i tiden, med att sampla andras musik.

Men – Detta gillade inte copyright-industrin, så de stängde ner Dan Bulls video på youtube trots att amerikansk lag tillåter ”fair use” när det kommer till kritik, till skillnad från Sverige där fair use inte gäller och faksimiler på nätet (faktiskt enbart på nätet, i tryckt form är det ok) blir föremål för upphovsrättsjuristers censur-iver, som i fallet med Spectacular studios och denkallade Bildombudsmannen Staffan Teste mot Genusfotografen som det skrivits om bloggsfären den gångna veckan.

Tyvärr har Dan Bull inte råd att sätta sig upp mot denna mäktiga industri, trots att han antagligen skulle vinna målet, för kostnaden att förlora skulle sätta honom på obestånd resten av livet. Vilket är exakt vad denna vidriga del av upphovsrättsindustrin är ute efter. Trots att de inte har rätten på sin sida, använder de sina ekonomiska muskler för att kringgå den.

Så han gjorde så här, han har spelat in en 8 minuter lång film på youtube där han förklarar vidrigheten han är utsatt för.

Se, lyssna och lär, och förstå varför det är så viktigt att förändra spelfältet. För vi kan inte låta en industri diktera villkoren för vår yttrandefrihet.

Fick nyss frågan i ett annat forum: ”Du får väl vänta och se om du råkar illa ut då.”


En ordväxling som pågått några dagar på www.helgon.netFrasen i rubriken kommer längre ner.


JagHar du obekväma åsikter?
Har du någonsin skrivit något elakt om någon i riksdagen?

”vitt mjöl i påsen”-argumentet håller inte eftersom i en demokrati ska vi vara betraktade som oskyldiga tills motsatsen är bevisad i rättslig instans.

Jag har rent mjöl i påsen, jag vill helt enkelt inte låta påsen stå öppen för folk som vill kontrollera det 24/7/365.


HonNej. Och nej.

Det är vi också.


JagÖhm, lite mer preciserat tack på det sista där.

Och att du inte har obekväma åsikter är subjektivt.
Idag håller du med denna regeringen, vad tycker nästa om det?


HonJasså, du tror mig inte? Jag har aldrig obekväma åsikter, det är bekvämast så.
Och jag håller inte med regeringen. Och förmodligen inte nästa heller.

”eftersom i en demokrati ska vi vara betraktade som oskyldiga tills motsatsen är bevisad i rättslig instans.”

Svar: Det är vi också.


Jag
Är du ironisk nu?Med FRA-lagen så kommer alla att få sin trafik screenad efter sökord, det innebär att all text, alla bilder etc kommer att sökas igenom.

Det är svårt att göra kopplingen mellan ”oskyldig tills motsatsen är bevisad i rättslig prövning” när man har begränsad kunskap om de mänskliga rättigheterna, men jag gör ett försök att förklara det för dig.

Detta är artikel 12 i FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna, dessa är inskrivna i svensk grundlag.

”Artikel 12.

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp. ”

När FRA screenar all vår trafik bryter dom mot denna artikel.


Hon

Nej.

Scannas ja.

FRA läser inte all vår post. De vill fortfarande bara lyssna på utlandet. Och det är inte heller ”godtyckligt ingripande”


JagExakt ”om”.

Vilket innebär att om jag diskuterar FRA-lagen, regeringen och dess absurda sökande efter en osynlig fiende med en polare som är boende utomlands eller om jag gör det via hotmail, gmail, mail.com, msn etc, eller om vi gör det via svensk mail som råkar gå utanför sveriges gräns (vilket redan är bevisat att större delen av mail/chatt-trafiken gör) så kan jag inte diskutera detaljer om den, eftersom jag då riskerar att fastna i FRA’s sökfilter.

Detta är att inkräkta på min integritet, detta är att övervaka det jag väljer att prata om.
Detta är brottet mot yttrandefriheten.

Det spelar ingen roll att de sedan kan konstatera att jag inte är terrorist, de-har-redan-varit-inne-och-spanat-på-mig.


Hon

Du blir bespanad var du än är. Och du kommer med största sannolikhet inte att fastna i nåt filter eftersom du är svensk.


Jag

Jaha, där kom det, du tror inte att jag blir spanad på eftersom jag är ”svensk”.

Det är bara ”muhammed” som ska bli spanad på eller?


HonDet är svårt att hamna i FRA’s filter.

Nej, eftersom de sagt att de inte är intresserade av svenskar.
Det är bara utlandshot de är intresserade av.


JagVad de säger och vad de gör är inte nödvändigtvis samma sak.
Det är liksom hela iden bakom spioneri att lägga rökridåer för att samla information.


Hon
Ja, då handlar det ju om en icke-tillit till en myndighet, det är lite annorlunda. Du får väl vänta och se om du råkar illa ut, då.

JagSka jag behöva vänta och se om jag råkar illa ut för att jag utnyttjar min rätt till att ha en åsikt?

Jag är en vit nordeurope i yngre medelåldern med fast inkomst.
Hela samhället är byggt för att jag ska ha det bra.

Det är inte för min skull jag säger ifrån, det är nästa generation som kanske växer upp med en kontrollstat som normalitet.
Det är för de tre somalierna som fick sina tillgångar frusna trots att de var oskyldiga.
För de två som blev utvisade till tortyrstaten Egypten utan rättslig prövning.
Det är för dom som stödjer sitt hemlands frihetskamp härifrån.

Jag klarar mig trots mina åsikter mot ett statligt kontrollorgan.
Du klarar dig för att du är för statskontroll.

Där är skillnaden, du lutar dig tillbaka i soffan för att det just nu inte gäller dig.
Vem ska säga ifrån när det är din tur?


HonDu har inte råkat illa ut hittills. Demonstranter som demonstrerat mot FRA har inte heller råkat illa ut. Folk som protesterat mot den nya regeringen har inte råkat illa ut. Varför skulle du?

Gratulerar. Sluta vara så bortskämd då, eller om det är paranoia.

Många fler än dessa har behandlats fel i Sverige. Misstag kan lätt begås, fel personer kan vara på fel plats. Men myndigheter måste man lita på om man skall ha några. Då får man också räkna med att misstag begås som kan göra att folk hamnar i kläm.

Jag är inte för stadskontroll.


Jag

Jag tror jag avslutar diskussionen här och nu, för jag tror du precis har skapat en ny definition på naivitet.

Ha en bra dag.