Tysk hjärnsmälta, tar ner anti-nazistisk tidning från 30-talet pga det är ”orphan works”.


Ibland händer det saker som gör mig stum.

Frihetssmedjan skriver om Exilpresse digital, som lagt upp dessa gamla tidningar från 30-talet, men vars hemsida nu ersatt dessa faksimiler och urklipp med denna text:

 

 Liebe Benutzerinnen und Benutzer,

aus rechtlichen Gründen können die beiden Angebote „Exilpresse digital“ und „Jüdische Periodika aus NS-Deutschland“ nicht bereitgestellt werden. Für Ihre zahlreichen Zuschriften zu diesem Thema bedanken wir uns sehr.
Wir bemühen uns, alle Nachfragen persönlich zu beantworten und Vorschläge zu prüfen, möchten aber hier bereits die Sachlage kurz darstellen:
Für eine erhebliche Anzahl der digitalisierten Werke sind die Rechteinhaber nicht bekannt. Dieses Problem der verwaisten Werke wurde vom Gesetzgeber in Deutschland und auch auf europäischer Ebene erkannt. Eine Lösung gibt es derzeit aber leider noch nicht. Daher hat die Deutsche Nationalbibliothek entschieden, diese Werke nicht mehr im Internet zugänglich zu machen. Dies bedauern wir selbst außerordentlich. Wir haben diese Zeitschriften aus guten Gründen digitalisiert, denn es handelt sich um wichtiges und schwer zugängliches Quellenmaterial.

Die Digitalisate werden jedoch weiterhin in den Räumen der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig und Frankfurt am Main zur Verfügung gestellt. Sollte es in der Zukunft Änderungen im Urheberrecht geben, die die Verbreitung von urheberrechtlich geschützten aber verwaisten und/oder lange vergriffenen Werken rechtlich sicher ermöglichen, so wird die Deutsche Nationalbibliothek selbstverständlich diese Regelungen und auf ihnen basierende Verfahren nutzen, damit diese Werke umfassend zugänglich gemacht werden können. Parallel prüfen wir aktuell weiter, ob eine Rechteklärung herbeizuführen ist.

Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Leitung des Deutschen Exilarchivs 1933-1945, Dr. Sylvia Asmus.

Für eine erste Information über die digitalisierten Zeitschriftentitel und –bestände klicken Sie bitte hier.

Har översatt via google-translate och sedan ändrat de värsta omskrivningarna:

Kära användare.

Av juridiska skäl, de två erbjudanden om ”Exile press digital” och ”judiska tidskrifter från Nazityskland” finns inte längre.  Vi tackar så mycket för era förfrågningar gällande detta ämne.
Vi strävar efter att svara på alla förfrågningar personligen och vill granska förslag, men vi presenterar situationen kort:
För ett stort antal digitaliserade verk är rättighetsinnehavarna okända. Detta problem om anonyma verk har erkänts av lag i Tyskland och på europeisk nivå. Men det finns ingen lösning i dagsläget. Därför har den tyska Nationalbiblioteket beslutat att inte längre göra dem tillgängliga på Internet. Detta beklagar vi verkligen. Vi har digitaliserat dessa tidningar på goda grunder, eftersom det är viktigt och svårt att få tillgång till källmaterial.

De digitala kopiorna finns fortfarande tillgängliga i lokaler i det tyska nationalbiblioteket i Leipzig och Frankfurt. Bör det finnas framtida förändringar i upphovsrätten som tillåter spridning av upphovsrättsskyddat, men föräldralösa och / eller lång av tryckta verk(?), ska det tyska Nationalbiblioteket naturligtvis dessa bestämmelser och dra nytta av dem baserade metoder, så att dessa arbeten kan göras allmänt tillgängliga. Parallellt undersöker vi ytterligare möjligheter, att få till stånd en clearence.

Vid frågor är du välkommen att kontakta chefen för det tyska exilarkivet 1933-1945, Dr Sylvia Asmus.

För en första information om digitaliserade tidskriften titlar och innehav, klicka här.

För mig är det helt sinnessjukt att man ens vill och vågar göra dessa otillgängliga digitalt, det är en enormt viktig del av såväl tysklands historia som världshistorien.

Dessa tidningar, om något, måste förklaras ett världsarv.

Annonser

Copyright = antidemokratiskt vapen mot kritik. (Ett amerikanskt ”Spectacular Studios & Bildombudsmannen mot Genusfotografen)


Detta är Dan Bull, han använder sig av parodi och sarkasm för att visa inkonsekvensen hos några av hiphopens stora, när de använder sig av copyright för att slå ner på de som samplar deras musik idag trots att det var så de själva började en gång i tiden, med att sampla andras musik.

Men – Detta gillade inte copyright-industrin, så de stängde ner Dan Bulls video på youtube trots att amerikansk lag tillåter ”fair use” när det kommer till kritik, till skillnad från Sverige där fair use inte gäller och faksimiler på nätet (faktiskt enbart på nätet, i tryckt form är det ok) blir föremål för upphovsrättsjuristers censur-iver, som i fallet med Spectacular studios och denkallade Bildombudsmannen Staffan Teste mot Genusfotografen som det skrivits om bloggsfären den gångna veckan.

Tyvärr har Dan Bull inte råd att sätta sig upp mot denna mäktiga industri, trots att han antagligen skulle vinna målet, för kostnaden att förlora skulle sätta honom på obestånd resten av livet. Vilket är exakt vad denna vidriga del av upphovsrättsindustrin är ute efter. Trots att de inte har rätten på sin sida, använder de sina ekonomiska muskler för att kringgå den.

Så han gjorde så här, han har spelat in en 8 minuter lång film på youtube där han förklarar vidrigheten han är utsatt för.

Se, lyssna och lär, och förstå varför det är så viktigt att förändra spelfältet. För vi kan inte låta en industri diktera villkoren för vår yttrandefrihet.

ACTA2 (CETA) EU-kommissionen struntar i såväl Parlament som medborgarna.


Bara en vecka efter att ACTA-avtalet skjutits i sank av EU-parlamentet så hittar Farmor Gun Michael Geists post om CETA-avtalet, ett avtal som i stora stycken är identisk med ACTA-avtalet, med straffbestämmelser och allt.

Den jävla parasiten på samhällskroppen, hydran med för många huvuden, upphovsrättsindustrin, vägrar ge sig. Tillsammans med demokratifientliga girigbukar i EU-kommissionen ska det lik förbannat inskränkas på medborgerliga rättigheter och friheter.

Problemet är att det är upphovsrättsjurister som skriver förslagen om förstärkt upphovsrätt, det är personer på samma juristutbildningar som sitter i departement och skickar dem vidare till politiker som likt lydiga får gör förslagen till verklighet. Det är den kedjan som måste brytas, men ingen i den kedjan har ett intresse av att förändra ordningen och varför skulle de vara det?

Vad är ditt förslag? Vad kan Du göra?

Ett förslag är  – SKRIV! Skriv till de riksdagsledamöter från din valkrets och berätta att du tycker det är fel att skyddstiden för ett verk ska vara livstid + 70 år. Om de envisas med att försvara rådande ordning, GE FAN I ATT RÖSTA PÅ DEM!

Hitta ett parti, om du av någon outgrundlig anledning inte kan tänka dig att rösta på antingen  PP, L, V eller Mp, hitta då en person i det partiet du tänker välja och låt sedan denna veta att du tänker rösta på den just av det skälet. När en politisk representant får en personlig relation till sina väljare får den också incitament att stå mot de krafter inom partiet som hellre är i fickan på upphovsrättsindustrin än respekterar medborgarna.

Oavsett vad du väljer, är det hög tid att du gör det nu. väntar du blir det försent.

Andra länkar: Hax, Fredrik.

När överdrifterna tar slut mot upphovsrättsmaffian, vad återstår?


Via HAX ser vi att upphovsrättsmaffian inte vilar på hanen, när ACTA ser ut att bli någorlunda mänskligt ser de till att det rättsvidriga IPRED-förslaget ska bli än mer drakoniskt.

Vad ska man göra egentligen? Det finns inga överdrifter att nämna då dessa ”människor” går utöver det som dikten kan fantisera ihop?

Svaret är svält. Tyvärr måste man svälta ut dessa personer och det kommer tyvärr att ske på bekostnad av många kulturmakare som de (MAFIAA) kommer att offra först. Det är så parasiter fungerar, de dödar värdkroppen och försöker haka på en annan.

Är detta en överdrift från min sida?

Jag önskar att så vore fallet, men vi har med personer som hellre dödar demokrati än ger upp sin egen brödföda och på sätt och vis förstår jag varför, de har under årtionden tjänat pengar på att göra så gott som ingenting utom att leva på andras hårda arbete och drömmar.

 

Mitt val blir helt enkelt att delta i ”Black March”. Jag hoppas att du gör det också.

 

Vad har Anton Szandor Lavey gemensamt med Sveriges 3 senaste regeringar? (TPB-domen)


För oss i den svenska medborgarrättsrörelsen har det senaste decenniet varit fyllt med besvikelser.
Vi har fått vara med om att grundläggande mänskliga rättigheter ignoreras, för att särintressen hävdar att de förlorar pengar på att folk delar med sig.

Vi har fått vara med om att regeringar vars representanter stämde upp i lovsång när Berlinmuren föll, sedan sett till att bygga upp en ny, virtuell sådan genom övervakningslagar riktade mot sina medborgare.

Inget av detta är speciellt roligt, om man inte hittar en vinkel som gör det så och här är en 🙂

Är det inte konstigt att regeringar som är fyllda av kristna, följer de centrala delarna av Anton Szandor Laveys lära?
Anton Szandor Lavey (låtsassatanisten) sade; ”Det är okej att anpassa sig till en persons önskemål, om man själv tjänar på det.”

Och är det inte så att Regeringarna Persson och Reinfeldt x2 gång efter annan har böjt sig efter andras önskemål när de tjänat på det?

  • Regeringen Persson ändrade lagar om stordrift av gårdar precis innan valet 2006, efter valet köpte fd Statsminister Persson en sådan gård.
  • Innan 2006 gick Alliansen hårt åt dåvarande justitieminister Bodströms ”Bodströmssamhälle”, efter valet när dåvarande försvarsminister Odelberg varit i möte med bland annat amerikansk säkerhetstjänst och fått reda på hur mycket smaskig information de kunde bytlånas med andra länder, så inte bara införde man Bodströmssamhället, man förstärkte det med ett FRA-lagskluster inte ens Bodström ville ha.
  • Innan upphovsrättsmaffian fick igenom sina drakoniska lagar så hette det att det inte skulle jagas en hel ungdomsgeneration, men efter (obekräftat) ett antal bjudmiddagar och besök på kursgårdar i regi av IFPI och andra lobbyorganisationer där såväl jurister som politiker varit välkomna under 2009-2010 så ser vi idag att politiker nu inte tänker ställa sig i vägen när IFPI begår dataintrång och brottsprovokation för att ställa tonåringar inför skranket.

Som sagt, jag säger inte att våra 3 senaste regeringar är satanister, att deras handlande stämmer så väl överens med LaVey’s lära har med sammanträffanden att göra och det faktum att LaVey själv var ganska vag i sina beskrivningar att träffprocenten är som valfritt dagstidningshoroskop. Men det är iallafall lite kul att skicka LaVey-citat på dessa skenheliga jävlar  🙂
Länkar: AB, Sydsvenskan, SR, DN, IDG, Newsmill, Techsweden, infallsvinkel.

Beklagligt, men inte förvånande att Högsta Domstolen inte tar upp TPB-fallet.


Som lagstiftningen ser ut och som den tolkas av upphovsrättsadvokater har förfarandet att utdöma löjligt höga böter med bas i fabricerade siffror av en upphovsrättsindustri blivit svensk rättspraxis.

Vill vi få TPB-snubbarna fria får vi ändra lagen.
Ändrar vi lagen har domstolarna inget val än att följa dem, oavsett hur mycket Ponten & Co gnäller.

Kom ihåg vad ni behöver rösta på 2014, i såväl riksdagsvalet som i valet till EU-parlamentet. Tips – En röst på ett av dagens riksdagspartier är en röst för rådande ordning.

Tillägg:

Det som Henrik Pontén påstår i Svenska Dagbladet är en direkt lögn, TPB-domen har inget med internetaccess att göra. Det är ett fult retoriskt knep som går ut på att få sanningsföreträde, om de får gå oemotsagda på denna punkt kommer folk att tro att TPB-fallet även gällde internetaccess. Så se för fan till att bomba sönder detta.
Edit: Jag har fått förklarat för mig att det är delen som gäller att en part i målet gav TPB internetaccess och att detta användes av åklagaren som bevis för att han ”drev sajten”, vilket gör att denna juridiska krumbukt ser till att eftersom en part anses vara delaktig (drivande/ansvarig) i sajten, genom att ge den access, så kan själva acessen i sig bli olaglig.
Något som för mig är obegripligt, hur kan en svensk domstol döma mot ”mere conduit”-principen?

Länkar.
tpb, PP, IDG. DN, Magnihasa,