Varför är inte ”vara ifred” en mänsklig rättighet?


Från överstatligt håll: FRA, ACTA (även om denna version stoppas så finns det andra förslag i startblocken) , DLD, Ipred1 & 2, delar av telekompaketet etc.

Från privata sektorn: Facebook’s övervakning av dina rörelser, Banksektorns kreditkort som övervakar dina köpmänster, Livmsedelskedjor som ger ut kort i syfte att övervaka dina köpvanor etcetc.

Och nu ger sig Twitter in i detta.

I såväl europakonvantionen som FN’s deklaration om de mänskliga rättgheterna så ska vår rätt att vara ifred från generell övervakning vara garanterad (även om riksdagen i praktiken skiter i detta).

Men vem garanterar våra rättigheter när privata sektorn kryper innanför skinnet på oss?
Det har ju varit så att det heter att vi har ett val genom att välja bort bolag och tjänster, men när så gott som samtliga bolag inom social media övervakar våra mönster, var är vårt val då?

Att gå offline är inte ett val idag, för att kunna sköta våra vardagliga sysslor är det ett måste.

Och nej, jag förespråkar inte en reglering av internet. Det jag vill se är att man ska ges möjligheten att vara anonym och om bolagen vill tjäna pengar på mig måste det finnas något för mig i det.

 
Min tid och mitt privatliv är det värdefullaste jag har, jag har ingen som helst lust att göra det åtkomligt gratis.

Annonser

Niklas Starow – Medborgarrättsterrorist?


Enligt FBI’s varningsflyer (här som pdf) över vilka indikatorer man ska kolla efter vad gäller terrorism så pekar en del på att jag är en terrorist (enligt dem).

  • Are overly concerned about privacy, attempts to shield the screen from view of others.
  • Use of anonymizers, portals, or other means to shield IP address.
  • Encryption or use of software to hide encrypted data in digital photos, etc.
  • Always pay cash [..]

Visst känns det skönt att veta att om du använder medel för att skydda dig från statlig insyn i ditt privatliv, så klassas du som terrorist (i USA).

Hur lång tid tar det innan det kommer hit måntro? För vi måste ju redan identifiera oss om vi åker tåg och även vissa städers lokaltrafik går över till att kräva att du registrerar dig.

Att ha ett privatliv blir bara svårare och svårare.