Lund, en välmående kommun. Där varje nyfött barn börjar sitt liv med en skuld på 20.000kr.


lundsekonomi

Annonser