(Branden) Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. 18 miljarder i budget, vad får vi?


2009 blev tre myndigheter en. Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar blev tillsammans Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). https://www.msb.se/

Det ansågs vara av stor vikt att effektivisera arbetet för att nå bästa möjliga resultat.

Idag gick myndigheten ut och bad om hjälp för de har inte resurserna och logistiken för att hantera det antalet frivilliga som hjälper till vid branden. I korthet, de ute vid brandhärden behöver mat och MSB kan inte i nuläget stå för det.

Detta är alltså vår enda myndighet som ska hantera detta, detta är vad vår katastrofberedskap är idag.
En myndighet som behöver be om hjälp från frivilliga för de har inte kapaciteten till det.

Detta från en myndighet som har ca 18 miljarder i budget.

För att hjälpa till kan ni gå till facebook-gruppen ”Branden i Västmanland”. Där kan ni få information och om möjligt även hjälpa till, det är viktigast av allt just nu.
Det politiska får vi ta när branden är under kontroll.

/Niklas Starow.

Annonser

Crowdfunding – Swedish Elections. Help the Pirate Movement.


Hej. Ja, nu ska kampanjen inför Piratpartiets intåg i våra kommuner och landsting igång. Samt att nå målet 1% för riket.

Här kan du hjälpa till med att donera en slant till olika ändamål, som T-shirts till våra aktivister, En billboard eller till några av lokalföreningarnas kampanjer. T.ex Lund, Malmö, Linköping och Helsingborg.

För region Skåne har vi ingen separat partikassa. Men här kan du läsa vår valplattform. Den tar upp rätten till vård, förslag på avgiftsfri lokaltrafik m.fl.

 

Tack på förhand!

 

 

/Niklas

fc3a4rgleende

Artikel i Nyheter24 angående kärnkraft.


Länk: Nyheter24.

 

Kontentan är:

Vi behöver säkra vår energiproduktion på en högre nivå än idag för att säkra jobb och utveckling.
Vi behöver reducera berget av atomsopor genom Generation4-kraftverk.
Vi behöver låta proffsen tillverka el, inte amatörer.
Vi behöver exportera denna energi till grannländer, så de slipper använda kolkraft som reglerare.

 

/Niklas.

fc3a4rgleende

4’e generationens kärnkraft, för eller mot?


Sorry, men sol och vind klarar inte våra behov, speciellt inte eftersom våra behov ökar i takt med att vi byter ut vår fordonsflotta mot elbilar.

4’e generationens kärnkraftverk kan ta hand om det som idag anses som utbränt kärnavfall. De kan också drivas på materialet i de enorma kärnvapendepåerna som finns i Ryssland, USA, Indien, Pakistan, Frankrike, Kina, Nordkorea (och troligtvis Israel).
Länkar: wiki – 4’e gen. Chalmers, pdf. forskning.se.

Vill du till varje pris ta bort kärnkraft så är det antingen Kolkraft eller Vattenkraft du ser positivt på.

Kolkraft och utvinningen av kol dödar ca 23.000 i Europa varje år (partiklar etc). Tvingar hela byar att flytta och förstör landskapet, och detta vid normal drift, utan att räkna in olyckor. (the guardian)

Vattenkraften är det energislag som har flest aktiva dödsfall på sitt samvete. (Dammen i Banqiao brast 1975, orsakade 171.000 dödsoffer (länk, wiki), vilket i antal dödsoffer nästan är i klass med Tsunami-katastrofen 2004).

 

Så, hur ska du ha det?

På tal om 4000 kungahus. (Monarki eller inte?)


I FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna står det:
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”

Vilket borde gälla alla, överallt.

Men när det kommer till den svenska kungafamiljen så är detta en omöjlighet, då de som föds i familjen som tronföljare är enligt grundlag tvingade att följa en viss tro (Augsburgiska bekännelsen) samt har privilegier från födelseögonblicket som gör att nämnda artikel 1 blir förbigånget.

Nu måste det inte nödvändigtvis bli republik bara för att folkviljan ska gälla.
Kungaval har skett tidigare i historien och ges befolkningen valet med regelbundenhet (tex, när ny regent ska tillträda) så är det folkmassan som avgör.

Sen behöver inte valet vara mellan Monarki och Republik.
Vi kan faktiskt välja att inte ha statschef och nöja oss med kostnaderna av ett parlament.

 
/Niklas Starow
Starow

Ps.
4000 kungahus är det antal apanage som motsvarar F!’s föreslagna 500+ miljarder i ökade statskostnader.
(127 mille i apanage 2014 x 4000 = 508 miljarder.)
Eller att samtliga 18.901 personer i Simrishamns kommun fick 26,5 miljoner var, varje år.