Crowdfunding – Swedish Elections. Help the Pirate Movement.


Hej. Ja, nu ska kampanjen inför Piratpartiets intåg i våra kommuner och landsting igång. Samt att nå målet 1% för riket.

Här kan du hjälpa till med att donera en slant till olika ändamål, som T-shirts till våra aktivister, En billboard eller till några av lokalföreningarnas kampanjer. T.ex Lund, Malmö, Linköping och Helsingborg.

För region Skåne har vi ingen separat partikassa. Men här kan du läsa vår valplattform. Den tar upp rätten till vård, förslag på avgiftsfri lokaltrafik m.fl.

 

Tack på förhand!

 

 

/Niklas

fc3a4rgleende

Annonser

Vad menar jag med ”sekulär vård”?


Angående mitt tredje ”vallöfte”, att vården ska vara sekulär. Det handlar inte om att exkludera religioner från vården. Lokaler för tillbedjan bör finnas på varje större vårdförrättning, likaså möjligheten att få tala med en präst, rabbi, imam eller motsvarande.

Det jag menar med sekulär vård är att en persons personliga tro som vårdare i hela vårdkedjan behöver lämnas utanför. Vården är till för vårdtagaren.
Detta gäller även tvärtom, en vårdtagares önskan ska visserligen respekteras, men läkareden gäller oavsett etnicitet, får du som garderobsrasist en läkare/vårdare med en hudfärg eller tro (eller kön) du inte gillar så är det i slutändan sjukhuset som avgör.

Kort sagt.
Jag arbetar inkluderande, inte exkluderande.

/Niklas Starow
fc3a4rgleende

Valfläsk på vårdinrättningar, bra eller dåligt?


Angående protesterna mot Sd’s besök på olika företag.

Det här är inte bra på flera sätt.

1. I valrörelser så anser jag att politiker ska hålla sig på allmän plats, där folk har möjlighet att gå undan.

2. Politiker ska kunna besöka vårdinrättningar, men då i sin myndighetsroll, för att kunna fatta beslut på bättre grunder.

3. Personliga politiska åsikter på en arbetsplats ska inte förhindras, men då är det i diskussion de anställda emellan. Knappar, speciellt på sjukhus, skulle jag tro har med hygienfrågor att göra snarare än förbud av åsikt.

 

/Niklas Starow

fargcool.jpg

När cancervård blir valfläsk.


Det hade varit väldigt intressant att se inte bara hur utspel för ett valår finansieras. Utan även höra förklaringen till varför pengarna inte fanns för 1,2 eller 3 år sedan.

Som Kd’s och Alliansregeringens senaste utspel om 2 miljarder till cancervården för att minska köerna. Vilket i sak är bra, men.

Vad fanns egentligen över denna budgetpost på prioriteringslistan och vad är motiveringen till att vänta till i år?
Kom ytterligare ett jobbskatteavdrag ivägen? Kostar Fas3 för mycket?

Eller är det helt enkelt valfläsk, när opinionsmätningarna pekar nedåt blir populismen mer och mer cynisk.

 

Länk: Regeringen satsar 2 miljarder på cancervård.