Den demokratiske socialisten är den medkännande liberalens naturliga samarbetspartner.


Nu när 10 år av liberalt samarbete med den konservativa högern kan sammanfattas så ser vi några av de saker som gjorts bra, men också vad som gjorts väldigt dåligt.

 

Bra:
En ekonomisk politik som inte innebär en konstant expanderande offentlig sektor. Privatiseringar som genomförts har till det stora hela inneburit såväl kvalitetshöjningar som kostnadsbesparingar för såväl stat, kommun och landsting.

Skattesänkningar har gjort att den enskilde löntagaren har fått mer i plånboken och därigenom en större frihet att göra vad den vill med dessa pengar.

Invandrings och flyktingpolitik. Denna har blivit klart bättre under det senaste decenniet, det finns kvar att göra, men en klar förbättring.

 

Mindre bra.
Vissa privatiseringar har skapat oligopol, som hos Bilprovningen och Apoteken. På båda dessa områden har vi sett såväl kostnadsökningar som sämre tillgänglighet.

Skattesänkningar och privatiseringar har gått från att vara en del av lösningen för bättre tillväxt och större frihet för den enskilde, till att vara greppet som visar på den konservativa högerns fantasilöshet, att glömma att det behövs bra ramverk med kontrollfunktioner för att garantera allas frihet, istället för att fokusera blint på några få. Och när resultat uteblir så analyseras inte vad som kunde gjorts bättre, utan man stirrar sig blint på kronor och ören.

 

Dåliga resultat.
Vård: Sjuksköterskeupproret ignoreras, där välutbildad och nyutexaminerad personal förvägras en rimlig startlön, att de har fått lite lägre skatt väger inte upp deras orimligt låga ingångslöner.
Vårdavdelningar stängs och upphandlingar av nya sjukhus kantas av korruptionsanklagelser följt av ansvariga kommunalråd som gömmer sig för obekväma frågor.

Skola: Testresultat visar på att skolan går allt sämre, lärare upplever mer otrygghet och segregering har uppstått där vissa skolor bara går på vinst, inte innehåll. Många skolor har inte ens bibliotek längre och vi har tyvärr är hemundervisning fortfarande förbjudet.

Omsorg: Skandal efter skandal har uppdagats inom äldreomsorgen. Detta är inte personalens fel, tvärtom är det deras uppoffringar som till stor del sett till att det inte fallit ihop helt. Svensk politik har helt enkelt vänt ryggen åt detta kvinnodominerade yrke. Och tvärtemot vad tidningar skrivit, så har inte landstingsdriven vård mindre skandaler än privat.

Utförsäkringar: Det behöver jag inte ens gå in på, folk som är sjuka blir inte friskare av att ha en blåslampa i häcken och cancerpatienter måste själva få välja om de kan arbeta.

Funktionshindrades rättigheter: LSS dras ner och lagarna om tillgänglighet som lagts fram är urvattnade. personer med funktionsnedsättningar känner att deras frihet beskärs med besparingarna.

Fas3 är en abnormalitet. Ingen intellektuellt hederlig person kan anse att det är ok att kasta in människor i en sådan meningslös åtgärd, enbart konstruerad för att ge pengar till en mellanhand. Det hade varit långt mer ekonomiskt försvarbart att ge dessa pengar direkt till den arbetslöse.

Yttrandefrihet: Inskränkningarna i offentlighetsprincipen och Yttrandefrihetsgrundlagen är något som måste rättas till. Det är skamligt och fruktansvärt oliberalt att ens komma på tanken att inskränka i denna.
Medborgarna måste ha möjlighet att följa det politiska arbetet.

 

Jag vill sammanfatta, göra bokslut och vända blad helt.

Individualismen måste stå på en grund av social trygghet, ett golv vars brädor ingen ska behöva falla igenom. Detta var något som den Svenska liberalismens stora insåg och genom samarbete såg till att ge oss de trygghetssystemen vi idag ser som självklara, men som genom samarbetet med den konservativa högern har fått stora hål i sig.

Rättighetsperspektivet Denna grund vill vi definieras som ett rättighetsgolv. Alla människor ska ha lika möjlighet att utöva sina rättigheter, oavsett funktionsnedsättning, sjukdom, kriser i livet, arbetslöshet eller härkomst. En basinkomst kan vara en del av detta rättighetsgolv.

Vi behöver en reglerad arbetstid och ålder, en avtalsenlig lön som går att leva på, inte bara överleva. Vi behöver social trygghet genom ett försörjningsstöd, som inte marginaliserar människor, utan som är där för att hjälpa dem upp på fötter igen.

Vi måste sluta se personer med funktionsnedsättningar som en börda, utan som en oanad tillgång. LSS är till för att dessa människor ska kunna få en dräglig tillvaro där de ges möjlighet att starta egna företag, arbeta bland alla andra och framför allt, ges tillgång till alla de offentliga lokaler som ej funktionshindrade har naturlig tillgång till.

En demokratisk förnyelse. Det är här nätfrågorna kommer in. Fri kulturspridning, öppenhet, transparens, möjlighet att påverka. I och utanför nätet. Med internet har vi möjlighet att ändra ett demokratiskt system som egentligen ser likadant ut idag som det gjorde 1933. Inte mycket har ändrats sen dess, förutom att två kammare slagits ihop till en.

Vi behöver ändra på systemet med valsedlar. Från dagens system som är djupt orättvist mot partier som inte nått upp till en fiktiv spärr och som dessutom inte garanterar valhemligheten för funktionshindrade. Med en Valsedelsskrivare, som är utrustad med braille-tangenter, kan även synskadade hålla sina val hemliga. En sådan skriver ut valsedeln på plats, efter brukarens direktiv.

 

Vi behöver en social revolution, nya lösningar ska in där gamla har gått i stå.
Basinkomst innebär en social revolution, den kräver dock att folk tänker i helt nya banor och det är där utmaningen är, inte att få råd med det.

Det finns bara ett parti idag som har det som mål. Det fjärde alternativet*. Piratpartiet.

 

Niklas Starow.
fc3a4rgleende

 

*) Fjärde alternativet syftar på att det idag finns två block:
Vänster (Socialdemokrater, vänsterpartiet, miljöpartiet och Fi)
Höger (Folkpartiet, Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna)
Samt en renodlad missnöjesyttring. (Sd).

Jag vill positionera Piratpartiet som ett fjärde alternativ. Det som vågar komma med helt nya idéer och lösningar.

Annonser

Vad menar jag med ”sekulär vård”?


Angående mitt tredje ”vallöfte”, att vården ska vara sekulär. Det handlar inte om att exkludera religioner från vården. Lokaler för tillbedjan bör finnas på varje större vårdförrättning, likaså möjligheten att få tala med en präst, rabbi, imam eller motsvarande.

Det jag menar med sekulär vård är att en persons personliga tro som vårdare i hela vårdkedjan behöver lämnas utanför. Vården är till för vårdtagaren.
Detta gäller även tvärtom, en vårdtagares önskan ska visserligen respekteras, men läkareden gäller oavsett etnicitet, får du som garderobsrasist en läkare/vårdare med en hudfärg eller tro (eller kön) du inte gillar så är det i slutändan sjukhuset som avgör.

Kort sagt.
Jag arbetar inkluderande, inte exkluderande.

/Niklas Starow
fc3a4rgleende

När fascisterna inte vågar stå för sina åsikter.


Idag på Nyheter24 så berättar de om ett litet ”gräv” jag hittade i natt. 

En person hade skapat en fejkad facebookprofil och lagt ut en film på en tiggande kvinna som tycktes göra utfall mot en helt oskyldig förbipasserande.

Detta fick mig att fatta misstankar, så jag kollade upp profilen ”Ali Johansson” som lagt ut filmen och det som jag reagerade på var att profilen var skapad samma dag och det enda som fanns på den var detta inlägg. Bilden på personen kollade jag upp och den visade sig vara en bild på en person som ”afghan embassy” lagt upp om afghanska ungdomar
Då skrev jag om mina misstankar på min vägg.

Blev då kontaktad av Nyheter24 nu på morgonen, som skrev en artikel om detta.

Bara timmar senare är mitt inlägg borta och ”Ali Johansson” har blockerat mig. Han har dessutom bytt ut bilden på sig själv.
Troligen föreställer även den nya bilden en person som inte har med kontot att göra.

Gissningsvis har personen bakom det jag misstänker är ett fejkat konto, anmält mitt inlägg till facebook. Det gör också att det försvinner från alla som delat mitt inlägg.

Lyckligtvis var det en person som var lite lat (oteknisk), så hen copypastade bara.
Så här ser ni mitt inlägg som startade detta.

alijohansson

Så här arbetar dessa fascistiska krafterna.
Ljusskyggt, vågar inte stå för sina åsikter.

Jag ställer mig bakom rätten att vara anonym på nätet, vill någon inte visa upp sig så ska den inte behöva det.
Men detta handlar om att på ett utstuderat sätt skapa en bild av trovärdighet, att provocera fram en reaktion från en utsatt kvinna, för att kunna filma denne.

Det är inte anonymitet som ska omfattas av den rätten, det är bedrägeri som ska beivras.

Niklas Starow.
fargcool.jpg

Landstingsvalet i Region Skåne. Varför jag?


Information till de röstande för Piratpartiet Skånes landstingslista.

Hej gott folk. Här följer lite information om vem jag är och vad jag vill åstadkomma om jag blir invald i Landstinget för Piratpartiet.

Jag har arbetat med medborgarrätt under väldigt många år. Men det blev intensivt i samband med FRA-lagsomröstningen 2008.
Via min blogg ”Scaber Nestor” så körde jag så hårt jag orkade under flera år. Både som medlem i medborgarrättsnätverket New Renaissance (tidigare Svart Måndag) och som fri debattör.

Nu är jag vald Ordförande för den lokala fackföreningen (GS-facket) på Tetra Pak i Lund samt sitter i Representantskapet för GS i Skåne. Vilket gör att jag på ett mer praktiskt sätt kan arbeta med arbetarrätt, som jag anser vara ”syskon” med medborgarrätt.

Så med det i ryggen, såväl mitt engagemang i medborgarrättsfrågor och min erfarenhet för organisation, anser jag mig vara en bra kandidat för Piratpartiet i Region Skåne.


Det jag kommer att driva främst är frågor gällande register
. Den enskilde patientens rätt att slippa få sin sjukdomshistoria genomgången av allsköns obehöriga väger mer än vårdpersonals nyfikenhet. De som ska ha tillgång till din journal är din vårdande läkare och akutmottagningen.
Det finns helt enkelt alldeles för stora risker inblandade för den enskilde som person. En kvinna ska våga gå till en gynekolog utan att riskera att släkten får reda på något, vilket fallet med den alltför nyfikne läkaren i Malmö bevisar (länk).


Jag vill också verka för att varje enskild vårdtagare ska få en ansvarig läkare tilldelad sig vid varje besök på vårdmottagning
. Så att denne ska kunna ha en översyn över dina eventuella symptom, istället för som läget är idag, att du kan ha flera behandlande läkare samtidigt, men som inte har en övergripande bild.
Inom vården finns det exempel på personer som troligen kunnat räddas till livet, om de bara haft en läkare med översikt (länk).

Den sista frågan, men minst lika viktig, är att vårdpersonal inte ska kunna neka viss vård på grund av dess egen religiösa övertygelse. Vården måste vara sekulär och vara till för patienten, ingen ska behöva stå utan vård på grund av vårdpersonals godtycke, patientens behov av vård ska stå över vårdpersonals personliga åsikter (länk).

Har ni frågor är ni varmt välkomna att ställa dessa i kommentarsfältet.

Om ni är registrerade piratpartister kan ni rösta på mig här:
https://pirateweb.net/Pages/v4/Admin/PlaceInternalVote.aspx?PollId=46

 

Mvh

Niklas Starow. 

färgleendeLogo-Piratpartiet

Riksdagens ledamöter som är mot yttrandefrihet, här är listan.


Ytterligare inskränkningar i Yttrandefrihetsgrundlagen har kommit och här är de som aktivt tagit ställning till dessa inskränkningar.
Nej = Mot inskränkningarna.
Ja = För inskränkningarna
Frånvarande = Utkvittade eller annan orsak.

(edit – Torbjörn Björlund (V) Östergötlands län är också mot. Han tryckte fel & kommer lämna in en officiell röstförklaring om det.)

Berg Marianne V Malmö kommun Nej sakfrågan
Olsson Lena V Dalarnas län Nej sakfrågan
Eriksson Peter MP Stockholms län Nej sakfrågan
Ohly Lars V Stockholms län Nej sakfrågan
Johnson Jacob V Uppsala län Nej sakfrågan
Johansson Wiwi-Anne V Västra Götalands läns västra Nej sakfrågan
Lindholm Jan MP Dalarnas län Nej sakfrågan
Ferm Maria MP Malmö kommun Nej sakfrågan
Berg Bengt V Värmlands län Nej sakfrågan
Ceballos Bodil MP Gävleborgs län Nej sakfrågan
Andersson Ulla V Gävleborgs län Nej sakfrågan
Pertoft Mats MP Stockholms län Nej sakfrågan
Ehn Tina MP Västra Götalands läns västra Nej sakfrågan
Bergström Stina MP Värmlands län Nej sakfrågan
Amin Jabar MP Västerbottens län Nej sakfrågan
Bolund Per MP Stockholms kommun Nej sakfrågan
Lillemets Annika MP Östergötlands län Nej sakfrågan
Börjesson Agneta MP Hallands län Nej sakfrågan
Dinamarca Rossana V Västra Götalands läns norra Nej sakfrågan
Sjöstedt Jonas V Västerbottens län Nej sakfrågan
Esbati Ali V Stockholms kommun Nej sakfrågan
Ericson Gunvor G MP Södermanlands län Nej sakfrågan
Rådberg Peter MP Västra Götalands läns norra Nej sakfrågan
Persson Kent V Västmanlands län Nej sakfrågan
Olofsson Eva V Göteborgs kommun Nej sakfrågan
Luttropp Agneta MP Västmanlands län Nej sakfrågan
Kakabaveh Amineh V Stockholms län Nej sakfrågan
Mutt Valter MP Göteborgs kommun Nej sakfrågan
Nordqvist Kew MP Jönköpings län Nej sakfrågan
Nordin Lise MP Göteborgs kommun Nej sakfrågan
Sydow Mölleby Mia V Örebro län Nej sakfrågan
Eriksson Jonas MP Örebro län Nej sakfrågan
Holm Ulf MP Skåne läns södra Nej sakfrågan
Engblom Annicka M Blekinge län Ja sakfrågan
Widman Allan FP Malmö kommun Ja sakfrågan
Lunderquist Kajsa M Malmö kommun Ja sakfrågan
Åkesson Anette M Skåne läns norra och östra Ja sakfrågan
Tysklind Lars FP Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Green Monica S Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
Ahlin Urban S Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
Högman Berit S Värmlands län Ja sakfrågan
Larsson Lars Mejern S Värmlands län Ja sakfrågan
Kvarnström Kurt S Dalarnas län Ja sakfrågan
Lindestam Åsa S Gävleborgs län Ja sakfrågan
Svanström Stefan KD Stockholms kommun Ja sakfrågan
Cederfelt Margareta M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Waidelich Tommy S Stockholms län Ja sakfrågan
Samuelson Björn M Stockholms län Ja sakfrågan
Karlsson Ulrika M Uppsala län Ja sakfrågan
Danielsson Staffan C Östergötlands län Ja sakfrågan
Björlund Torbjörn V Östergötlands län Ja sakfrågan
Jeppsson Peter S Blekinge län Ja sakfrågan
Nilsson Gustav M Blekinge län Ja sakfrågan
Lavesson Olof M Malmö kommun Ja sakfrågan
Reslow Patrick M Malmö kommun Ja sakfrågan
Montan Göran M Skåne läns norra och östra Ja sakfrågan
Wallmark Hans M Skåne läns norra och östra Ja sakfrågan
Hoff Hans S Hallands län Ja sakfrågan
Gustafsson Lars KD Hallands län Ja sakfrågan
Forslund Kenneth G S Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Ohlsson Carina S Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
Elinderson Lars M Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
A Eriksson Erik C Värmlands län Ja sakfrågan
Holm Christian M Värmlands län Ja sakfrågan
Runeson Carin S Dalarnas län Ja sakfrågan
Backman Hans FP Gävleborgs län Ja sakfrågan
Kjellin Margareta B M Gävleborgs län Ja sakfrågan
Lindahl Helena C Västerbottens län Ja sakfrågan
Lundqvist-Brömster Maria FP Västerbottens län Ja sakfrågan
Ygeman Anders S Stockholms kommun Ja sakfrågan
Zedell Christina S Stockholms län Ja sakfrågan
Lundgren Kerstin C Stockholms län Ja sakfrågan
Noyan Edip M Stockholms län Ja sakfrågan
Kerimo Yilmaz S Stockholms län Ja sakfrågan
Zander Solveig C Uppsala län Ja sakfrågan
Norlén Andreas M Östergötlands län Ja sakfrågan
Bengtsson Finn M Östergötlands län Ja sakfrågan
Åkerlund Jonas SD Blekinge län Ja sakfrågan
Svensson Suzanne S Blekinge län Ja sakfrågan
Fransson Josef SD Malmö kommun Ja sakfrågan
Johnsson Per-Ingvar C Skåne läns norra och östra Ja sakfrågan
Akej Christer M Skåne läns norra och östra Ja sakfrågan
Brodén Anne Marie M Hallands län Ja sakfrågan
Plass Maria M Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Staxäng Lars-Arne M Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Winbäck Christer FP Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
Widegren Cecilia M Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
Larsson Nina FP Värmlands län Ja sakfrågan
Berg Ulf M Dalarnas län Ja sakfrågan
Hultqvist Peter S Dalarnas län Ja sakfrågan
Baylan Ibrahim S Västerbottens län Ja sakfrågan
Hamilton Carl B FP Stockholms kommun Ja sakfrågan
Drummond Bino M Stockholms län Ja sakfrågan
Damberg Mikael S Stockholms län Ja sakfrågan
Pethrus Désirée KD Stockholms län Ja sakfrågan
Kamil Ismail FP Uppsala län Ja sakfrågan
Niemi Pyry S Uppsala län Ja sakfrågan
Sörenson Anna-Lena S Östergötlands län Ja sakfrågan
Alfsson Thoralf SD Östergötlands län Ja sakfrågan
Engelhardt Christer S Gotlands län Ja sakfrågan
Hoffstedt Gustaf M Gotlands län Ja sakfrågan
Husmark Pehrsson Cristina M Skåne läns västra Ja sakfrågan
Karlsson Anders S Skåne läns västra Ja sakfrågan
Karlsson Mattias SD Skåne läns norra och östra Ja sakfrågan
Nilsson Jennie S Hallands län Ja sakfrågan
Svensson Michael M Hallands län Ja sakfrågan
Utbult Roland KD Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Björck Patrik S Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
Hallström Pia M Värmlands län Ja sakfrågan
Åsebol Ann-Britt M Dalarnas län Ja sakfrågan
Güclü Hedin Roza S Dalarnas län Ja sakfrågan
Svedberg Per S Gävleborgs län Ja sakfrågan
Eriksson Ziita M Gävleborgs län Ja sakfrågan
Köhler Katarina S Västerbottens län Ja sakfrågan
Abele Anton M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Kinberg Batra Anna M Stockholms län Ja sakfrågan
Karlsson Agneta S Stockholms län Ja sakfrågan
Steele Anna FP Stockholms län Ja sakfrågan
Obminska Marta M Uppsala län Ja sakfrågan
Andersson Johan S Östergötlands län Ja sakfrågan
Örnfjäder Krister S Kalmar län Ja sakfrågan
Härstedt Kent S Skåne läns västra Ja sakfrågan
Nilsson Ulf FP Skåne läns södra Ja sakfrågan
Johansson Morgan S Skåne läns södra Ja sakfrågan
Johansson Ola C Hallands län Ja sakfrågan
Juntti Ellen M Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Caplan Stefan M Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Bergheden Sten M Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
Eclund Annika KD Västra Götalands läns östra Ja sakfrågan
Svantorp Gunilla S Värmlands län Ja sakfrågan
Gunnarsson Jonas S Värmlands län Ja sakfrågan
Bojerud Stellan SD Dalarnas län Ja sakfrågan
W Jonsson Anders C Gävleborgs län Ja sakfrågan
Beckman Lars M Gävleborgs län Ja sakfrågan
Sellström Anders KD Västerbottens län Ja sakfrågan
Björnsdotter Rahm Elisabeth M Västerbottens län Ja sakfrågan
Palm Veronica S Stockholms kommun Ja sakfrågan
Malm Fredrik FP Stockholms kommun Ja sakfrågan
Vestlund Börje S Stockholms kommun Ja sakfrågan
Johansson Ylva S Stockholms kommun Ja sakfrågan
Avsan Anti M Stockholms län Ja sakfrågan
Pettersson Göran M Stockholms län Ja sakfrågan
Andrén Gunnar FP Stockholms län Ja sakfrågan
Jernbeck Isabella M Stockholms län Ja sakfrågan
Wachtmeister Peder M Södermanlands län Ja sakfrågan
Hägg Carina S Jönköpings län Ja sakfrågan
Carlson Andreas KD Jönköpings län Ja sakfrågan
Bengtson Skogsberg Eva M Kalmar län Ja sakfrågan
Åkesson Anders C Kalmar län Ja sakfrågan
Arleklo Ann S Skåne läns västra Ja sakfrågan
Hammar Johnsson Ann-Charlotte M Skåne läns västra Ja sakfrågan
Bernhardsson Bo S Skåne läns södra Ja sakfrågan
Thalén Finné Ewa M Skåne läns södra Ja sakfrågan
Linander Johan C Skåne läns södra Ja sakfrågan
Jansson Mikael SD Hallands län Ja sakfrågan
Petersson Jenny M Hallands län Ja sakfrågan
Dibrani Adnan S Hallands län Ja sakfrågan
Skalin Johnny SD Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Olsson Lotta M Örebro län Ja sakfrågan
Pehrson Johan FP Örebro län Ja sakfrågan
Eriksson Lars S Västmanlands län Ja sakfrågan
Nilsson Pia S Västmanlands län Ja sakfrågan
Jomshof Richard SD Gävleborgs län Ja sakfrågan
Lundgren Elin S Gävleborgs län Ja sakfrågan
Riedl Edward M Västerbottens län Ja sakfrågan
Johansson Mats M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Ataseven Metin M Stockholms län Ja sakfrågan
Lodenius Per C Stockholms län Ja sakfrågan
Sigfrid Karl M Stockholms län Ja sakfrågan
Olovsson Fredrik S Södermanlands län Ja sakfrågan
Johansson Bengt-Anders M Jönköpings län Ja sakfrågan
Liljevall Désirée S Kalmar län Ja sakfrågan
Andersson Jan R M Kalmar län Ja sakfrågan
Wiklander Tony SD Skåne läns västra Ja sakfrågan
Finnborg Thomas M Skåne läns västra Ja sakfrågan
Schyllert Gustav M Skåne läns södra Ja sakfrågan
Hansson Anders M Skåne läns södra Ja sakfrågan
Magnusson Cecilia M Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Johansson Lars S Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Johnsson Peter S Västra Götalands läns norra Ja sakfrågan
Qarlsson Annika C Västra Götalands läns norra Ja sakfrågan
Cederbratt Mikael M Västra Götalands läns norra Ja sakfrågan
Axelsson Lennart S Örebro län Ja sakfrågan
Anger Staffan M Västmanlands län Ja sakfrågan
Thorell Olle S Västmanlands län Ja sakfrågan
Polfjärd Jessica M Västmanlands län Ja sakfrågan
Sandberg Gunnar S Jämtlands län Ja sakfrågan
Nordén Marie S Jämtlands län Ja sakfrågan
Stenberg Maria S Norrbottens län Ja sakfrågan
Hammarbergh Krister M Norrbottens län Ja sakfrågan
Federley Fredrick C Stockholms kommun Ja sakfrågan
Rosencrantz Jessica M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Blix Gustav M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Arkelsten Sofia M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Schulte Fredrik M Stockholms län Ja sakfrågan
Henriksson Emma KD Stockholms län Ja sakfrågan
Dogru Sedat M Stockholms län Ja sakfrågan
Rheyneuclaudes Kihlman Anna M Stockholms län Ja sakfrågan
Habsburg Douglas Walburga M Södermanlands län Ja sakfrågan
Petersson Helene S Jönköpings län Ja sakfrågan
Carlsson Löfdahl Emma FP Jönköpings län Ja sakfrågan
Andersson Anders KD Kalmar län Ja sakfrågan
Jacobsson Gjörtler Jonas M Skåne läns västra Ja sakfrågan
Sjödahl Magnus KD Skåne läns södra Ja sakfrågan
Åberg Boriana M Skåne läns södra Ja sakfrågan
Dalman Eek Cecilia S Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Carlsson Gunilla S Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Rothenberg Hans M Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Hellman Jörgen S Västra Götalands läns norra Ja sakfrågan
Gunther Penilla KD Västra Götalands läns norra Ja sakfrågan
Jansson Eva-Lena S Örebro län Ja sakfrågan
Lindström Lolo M Örebro län Ja sakfrågan
Larsson Margareta SD Västmanlands län Ja sakfrågan
Haddad Roger FP Västmanlands län Ja sakfrågan
Coenraads Åsa M Västmanlands län Ja sakfrågan
Åsling Per C Jämtlands län Ja sakfrågan
Quicklund Saila M Jämtlands län Ja sakfrågan
Åström Karin S Norrbottens län Ja sakfrågan
Pettersson Leif S Norrbottens län Ja sakfrågan
Forssell Johan M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Adan Amir M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Hamednaca Arhe S Stockholms kommun Ja sakfrågan
Wikström Rune M Stockholms län Ja sakfrågan
Nylund Watz Ingela S Stockholms län Ja sakfrågan
Ekström Hans S Södermanlands län Ja sakfrågan
Finstorp Lotta M Södermanlands län Ja sakfrågan
Jutterström Peter M Jönköpings län Ja sakfrågan
Strand Thomas S Jönköpings län Ja sakfrågan
Andersson Jörgen M Kalmar län Ja sakfrågan
Eneroth Tomas S Kronobergs län Ja sakfrågan
Adolfsson Elgestam Carina S Kronobergs län Ja sakfrågan
Nilsson Kerstin S Skåne läns södra Ja sakfrågan
Haby Susanna M Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Waltersson Grönvall Camilla M Västra Götalands läns norra Ja sakfrågan
Hagwall Anna SD Västra Götalands läns norra Ja sakfrågan
Ahlberg Ann-Christin S Västra Götalands läns södra Ja sakfrågan
Olsson Hans S Västra Götalands läns södra Ja sakfrågan
Andersson Phia S Västra Götalands läns södra Ja sakfrågan
Nordell Lars-Axel KD Örebro län Ja sakfrågan
Bergman Håkan S Örebro län Ja sakfrågan
Wallén Anna S Västmanlands län Ja sakfrågan
Sonidsson Eva S Västernorrlands län Ja sakfrågan
Asplund Lena M Västernorrlands län Ja sakfrågan
Omanovic Jasenko S Västernorrlands län Ja sakfrågan
Lohman Eva M Västernorrlands län Ja sakfrågan
Nilsson Tomas S Norrbottens län Ja sakfrågan
Bergstedt Hannah S Norrbottens län Ja sakfrågan
Abrahamsson Maria M Stockholms kommun Ja sakfrågan
Halef Robert KD Stockholms kommun Ja sakfrågan
Lång David SD Stockholms kommun Ja sakfrågan
Bali Hanif M Stockholms län Ja sakfrågan
Karlsson Sara S Södermanlands län Ja sakfrågan
Käll Stefan FP Södermanlands län Ja sakfrågan
Bouveng Helena M Jönköpings län Ja sakfrågan
Lindell Göran C Jönköpings län Ja sakfrågan
Persson Peter S Jönköpings län Ja sakfrågan
Åkesson Jimmie SD Jönköpings län Ja sakfrågan
Brännström Katarina M Kronobergs län Ja sakfrågan
Carlsson Clas-Göran S Kronobergs län Ja sakfrågan
Kronlid Julia SD Skåne läns södra Ja sakfrågan
Östring Bergman Karin C Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Waberi Abdirizak M Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Heydari Shadiye S Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Sällström Sven-Olof SD Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Jonsson Mattias S Göteborgs kommun Ja sakfrågan
Ericson Jan M Västra Götalands läns södra Ja sakfrågan
Ramhorn Per SD Örebro län Ja sakfrågan
Nilsson Ingemar S Västernorrlands län Ja sakfrågan
Nilsson Kristina S Västernorrlands län Ja sakfrågan
Källström Emil C Västernorrlands län Ja sakfrågan
Bucht Sven-Erik S Norrbottens län Ja sakfrågan
Johansson Johan M Norrbottens län Ja sakfrågan
Eberstein Susanne S Västernorrlands län Ja sakfrågan
Ertsborn Jan FP Hallands län Ja sakfrågan
Odell Mats KD Stockholms län Ja sakfrågan
Wasberg Meeri S Stockholms län Ja sakfrågan
Bill Per M Uppsala län Ja sakfrågan
Sommestad Lena S Uppsala län Ja sakfrågan
Andersson Yvonne KD Östergötlands län Ja sakfrågan
Axén Gunnar M Östergötlands län Ja sakfrågan
Gustafsson Billy S Östergötlands län Ja sakfrågan
Haglö Kerstin S Blekinge län Ja sakfrågan
Granlund Marie S Malmö kommun Ja sakfrågan
Skånberg Tuve KD Skåne läns norra och östra Ja sakfrågan
Engle Kerstin S Skåne läns norra och östra Ja sakfrågan
Torstensson Åsa C Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Larsson Jan-Olof S Västra Götalands läns västra Ja sakfrågan
Johansson Ann-Kristine S Värmlands län Ja sakfrågan
Rådhström Jan-Evert M Värmlands län Ja sakfrågan
Ahlgren Anders C Dalarnas län Ja sakfrågan
Lindberg Teres S Stockholms kommun Ja sakfrågan
Wiechel Markus SD Uppsala län Ja sakfrågan
Oscarsson Mikael KD Uppsala län Ja sakfrågan
Gille Agneta S Uppsala län Ja sakfrågan
Malmberg Betty M Östergötlands län Ja sakfrågan
Malmström Louise S Östergötlands län Ja sakfrågan
Adelsbo Christer S Skåne läns norra och östra Frånvarande sakfrågan
Fridolin Gustav MP Skåne läns norra och östra Frånvarande sakfrågan
Bråkenhielm Catharina S Västra Götalands läns västra Frånvarande sakfrågan
Brinck Cecilia M Stockholms kommun Frånvarande sakfrågan
Leander Helena MP Uppsala län Frånvarande sakfrågan
Sydow Henrik M Hallands län Frånvarande sakfrågan
Pettersson Helén S Västerbottens län Frånvarande sakfrågan
Westerholm Barbro FP Stockholms kommun Frånvarande sakfrågan
Karlsson Annelie S Skåne läns norra och östra Frånvarande sakfrågan
Carlsson Ulrika C Västra Götalands läns östra Frånvarande sakfrågan
Lundström Nina FP Stockholms län Frånvarande sakfrågan
Vilhelmsson Jessika M Uppsala län Frånvarande sakfrågan
Juholt Håkan S Kalmar län Frånvarande sakfrågan
Acketoft Tina FP Skåne läns västra Frånvarande sakfrågan
Bohlin Carl-Oskar M Dalarnas län Frånvarande sakfrågan
Tiefensee Roger C Södermanlands län Frånvarande sakfrågan
Oskarsson Christina S Västra Götalands läns norra Frånvarande sakfrågan
Brodén Anita FP Västra Götalands läns norra Frånvarande sakfrågan
From Isak S Västerbottens län Frånvarande sakfrågan
Holma Siv V Norrbottens län Frånvarande sakfrågan
Al-Sahlani Abir C Stockholms kommun Frånvarande sakfrågan
Kaplan Mehmet MP Stockholms kommun Frånvarande sakfrågan
Dingizian Esabelle MP Stockholms län Frånvarande sakfrågan
Oskarsson Irene KD Jönköpings län Frånvarande sakfrågan
Flyborg Eva FP Göteborgs kommun Frånvarande sakfrågan
Enochson Annelie KD Göteborgs kommun Frånvarande sakfrågan
Ernkrans Matilda S Örebro län Frånvarande sakfrågan
Helmersson Olsson Caroline S Södermanlands län Frånvarande sakfrågan
Hallengren Lena S Kalmar län Frånvarande sakfrågan
Ehrencrona Magnus MP Skåne läns västra Frånvarande sakfrågan
Ripa Henrik M Västra Götalands läns norra Frånvarande sakfrågan
Öholm Oskar M Örebro län Frånvarande sakfrågan
Romson Åsa MP Stockholms kommun Frånvarande sakfrågan
Söder Björn SD Stockholms län Frånvarande sakfrågan
Nilsson Karin C Kronobergs län Frånvarande sakfrågan
Nordgren Gunilla M Skåne läns södra Frånvarande sakfrågan
Hjälmered Lars M Göteborgs kommun Frånvarande sakfrågan
Linde Hans V Göteborgs kommun Frånvarande sakfrågan
Holm Jens V Stockholms kommun Frånvarande sakfrågan
Ekeroth Kent SD Stockholms län Frånvarande sakfrågan
Herrstedt Carina SD Södermanlands län Frånvarande sakfrågan
Hultberg Johan M Kronobergs län Frånvarande sakfrågan
Tenfjord-Toftby Cecilie M Västra Götalands läns södra Frånvarande sakfrågan
Nilsson Ulrik M Västra Götalands läns södra Frånvarande sakfrågan
Höj Larsen Christina V Västernorrlands län Frånvarande sakfrågan
Jakobsson Leif S Malmö kommun Frånvarande sakfrågan
Larsson Hillevi S Malmö kommun Frånvarande sakfrågan
Nylander Christer FP Skåne läns norra och östra Frånvarande sakfrågan
Pärssinen Raimo S Gävleborgs län Frånvarande sakfrågan
Sydow Björn S Stockholms län Frånvarande sakfrågan
Pourbaix-Lundin Marietta M Stockholms län Frånvarande sakfrågan
Löfstrand Johan S Östergötlands län Frånvarande sakfrågan
Granbom Ellison Karin FP Östergötlands län Frånvarande sakfrågan

Så. PP nästa val?

I pressen:
UNT, AB,

Gästblogg: Oliver & Eva om betalleverantörers moralism.


Det farliga i när utländska kortföretag stoppar försäljningen av sexleksaker

Tobias Lundqvist startade webbshopen Oliver & Eva, som säljer sexleksaker via nätet. Butiken och Tobias har uppmärksammats i bl. a. Sveriges Radio P3, Expressen och Aftonbladet sedan en betalleverantör stängt ner butikens kortbetalningar. Här ger Tobias sin syn på faran när kortföretagen försöker bestämma vad vi får och inte får handla på nätet.

Jag startade Oliver & Eva med en ambition att vara ett alternativ till den ganska tråkiga stereotypen av sexshoppar som fanns på nätet. Att det fortfarande år 2013 är tabubelagt att köpa sexleksaker tyckte jag var väldigt tråkigt och ett av målen med Oliver & Eva var att försöka göra sexleksaker mer folkligt. Genom mitt engagemang i RFSU och i sexualpolitiska frågor fick jag inspiration till att skapa en butik helt utan sexistisk reklam eller “källarlokal-aktig” design. Butiken drivs efter åtta grundvärderingar, där jämställdhet och öppenhet genomsyrar alla beslut som tas.

Jag blev därför väldigt förvånad när jag för ett par veckor sedan öppnade min inkorg och fann ett mail från vår betalleverantör med ett meddelande om att vi inte längre skulle kunna ta emot betalningar via kort. Det hade skett en uppdatering av företagets policy och nu fanns det tydligen inte längre plats för webbshoppar som sålde sexhjäpmedel. Detta trots att företaget redan tidigare gjort en manuell kontroll av sajten och därefter godkänt den. PayPal blev en tillfällig lösning och efter veckor av hårt arbete och lite sömn hittade vi till slut en lösning via en dansk bank. Att hitta något i Sverige visade sig vara extremt svårt och vi stötte hela tiden på samma tveksamma inställning när vi berättade att det var sexleksaker vi sålde.

En betalleverantör tog det till och med ett steg längre och accepterade att vi sålde sexleksaker, men bara om vi tog bort vår sektion med bondage. Att vi förlorar kunder på att inte ha en betallösning som de flesta känner sig bekväm med (PayPal) är en sak. Bedrövlig hantering och knapphändigt bemötande från en betalleverantör är en annan. Det stora problemet ligger dock i att företag i maktposition går in och bestämmer vad som är accepterad sexuell praktik och vad som inte är det. När bondageutövare inte erbjuds samma möjlighet att handla på nätet som de som praktiserar vanligt “Svensson-sex” (om det nu finns något sådant), är vi inne på en farlig väg. För inte så länge sedan var det homosexuellas sexutövande som ansågs omoraliskt och fel, nu väljer vi att diskriminera andra sexuella minoriteter. Har vi verkligen inte lärt oss något på vägen?

Det är därför dags att vi tar upp de här problemen till ytan. Vi kan inte acceptera att någon bli diskriminerad på grund av vilken sorts sex de vill ha. Utländska kortföretag ska inte få bestämma vad vi i Sverige ska få köpa och inte köpa. Det är vi mycket kapabla att bestämma själva.

Tobias Lundqvist
Oliver & Eva