Varför skulle Liberaler vara för ett totalförbud mot tobaksvaror, Nils Holmlöv?

Nils Holmlöv, egenuttalad liberal, skriver på Newsmill att rökning ska totalförbjudas och att alla liberaler borde ha den åsikten.

Jag besvarade hans artikel så här (i kommentarsfältet):

Enkelt. Det ligger i ordet ”totalförbud”.

En liberal använder inte det ordet när det kommer till preparat som inmundigas frivilligt.

Men sedan har du de som påstår sig vara liberaler, som istället för att vinna mark med sin åsikt påkallar lagstiftning och gärna kriminaliserar folk med bruk/missbruk.

Föräldrar får gärna curla sina barn, det är deras rättighet som föräldrar.
Dock gäller myndighetsåldern från 18 år och då jag är en bra bit över denna så undanber jag mig curlandet från, om än välmenande, politiker.

Varpå jag fick detta svaret:

Niklas – information är viktig, men du är smart nog att förstå att rökning (och de flesta andra missbruk) inte handlar om rationella beslut. Mer information är inte svaret, för ingen svensk tonåring har börjat röka de senaste 30 åren ovetande om att rökning är farligt och kan leda till döden.

Rökning må vara frivilligt, om man nu kan prata om frivillighet när det gäller en av de mest beroendeframkallande droger vi känner till, men det är enligt min mening långt från ett individuellt val. Rökning har alldeles för många konsekvenser för rökarnas omgivning för att det ska få vara enbart upp till dem.

Jag replikerade detta med:

Nils.

Tack för påpekandet om min höga intelligens, men jag undanber mig din projicering av vad jag i såfall borde inse.
Vi kan väl komma överens om att låta varandra uttrycka våra egna åsikter och bemöta dessa och inte chansa på något som inte uttrycks och argumentera utefter detta.

1. Är nikotin ett beroendeframkallande medel, Ja.
2. Vet den absoluta majoriteten om detta, Ja.
3. Är nikotin i den mängd som finns i tobak direkt dödande, Nej.

Här kommer det egna valet fram och från politiskt håll är överenskommelsen åtminstone i paritet med JS Mills skademinimeringsprincip, att det ska erbjudas hjälp att sluta om brukaren så önskar och lyckligtvis så har den privata sektorn skaffat fram detta själv.

Och där är vi idag, med en allt mindre del av befolkningen som brukar nikotinprodukter och detta tack vare ett intelligent och liberalt förhållningssätt i att lägga det avgörande beslutet hos den enskilde individen.

Att gå därifrån till den tvingande lagstiftning som du föreslår är att gå förbi de grundläggande liberala värderingar som skapat dagens positiva tendenser och jag undrar hur långt din förbudsiver egentligen sträcker sig?

Gäller det alla rusmedel, går det längre än till rusmedel, går det till och med utanför ”livsmedel” och in på personers egna val på andra områden?

Det är vad jag vill ha svar på.

För övrigt har vi inte ett totalförbud på ”knark”, det är hårt reglerat.
Och våra dödstal som är långt högre per antal brukare än länder med mindre repressiv lagstiftning borde rendera i att det egna bruket avkriminaliseras och att vård ska erbjudas den som önskar bli fri från ett missbruk, utan att riskera fängelsestraff för att denne erkänner sitt missbruk för myndigheterna.

Jag har inte fått detta besvarat i skrivande stund, men det ska bli intressant att följa hur en påstådd liberal kan ha denna enorma lust att via lagstiftning frånta andra personer deras rätt att överhuvudtaget inmundiga en potentiellt skadlig vara.
För i förlängningen innebär detta att alla potentiellt skadliga varor ska totalförbjudas och det har i min värld väldigt lite med liberalism att göra.

/Niklas Starow

Annonser

10 comments on “Varför skulle Liberaler vara för ett totalförbud mot tobaksvaror, Nils Holmlöv?

 1. Nils Holmlöv skriver:

  Jag har för mig att jag svarade på det här, men eftersom jag först nu snubblade på den här bloggen när jag Googlade mitt namn, så tänkte jag se till att några av dina frågor besvaras även här.

  För mig är frågan rätt enkel. Röktobak är den enda lagliga produkt som, om den används som avsett, skadar och dödar användarna. Det skiljer den från alla de lagliga produkter du tar nämner, inklusive alkohol och andra livsmedel.

  Det här undantaget från de annars ganska strikta säkerhetsregler vi har i samhället kostar varje år 7 000 personer livet.

  Jag vill absolut inte förbjuda allt som farligt. I princip vad som helst kan vara farligt, om det används fel. Men cigaretter är inte ”potentiellt” farliga. Dagligrökare får med100 procents säkerhet sämre hälsa, väldigt många blir dessutom allvarligt sjuka, och ungefär 50 procent av de som börjar röka i tonåren dör i förtid.

  Varför är det så förtvivlat viktigt att produkter som fungerar på det här sättet får finnas?

  • Niklas Starow skriver:

   För att i förlängningen så riskerar vi ett förbud på alla tobaksvaror, även de som har en lägre skadegrad.
   Även om du och jag är tänkande individer som kan dra en gräns mellan rimligt och absurt, så finns det en stor mängd personer som tar denna avgränsning som ett medel för totalförbud.

   Vi har redan en absurd alkoholpolitik vad gäller systembolagsmonopol och en än skadligare narkotikapolitik, vi behöver inte lägga till ytterligare förbud. Det får bara en backlasheffekt och kommer att ytterligare stärka smuggelligornas vinster. Något vi redan vet är effekten av höjd skatt och förbud av rusdrycker och rökverk. USA på 30-talet får tjäna som utmärkta exempel.

   • Nils Holmlöv skriver:

    Så du menar alltså att för att snusare inte ska behöva riskera att gå miste om sitt snus, så ska vi tillåta produkter som kostar 7 000 personer om året livet? I vilka andra sammanhang skulle det resonemanget hålla?

    Sedan gör du det vanliga misstaget att likställa röktobak med alkohol och knark, för att på det viset peka på risken att den organiserade brottsligheten gynnas. Men knark och alkohol är rusdroger. Det är möjligt att begränsa sig till att använda dem då och då. Röktobak fungerar inte på det viset. Dagligrökaren vill ha cigg flera gånger om dagen, sju dagar i veckan, och därför går det inte att dra några slutsatser om hur förbud mot alkohol och knark har fungerat, när man funderar på hur ett absolut rökförbud skulle fungera.

    För att inte tala om det signalvärde ett förbud skulle innebära.

    För övrigt har vad jag vet ett totalförbud mot cigaretter aldrig prövats, så som du antyder.

    • Niklas Starow skriver:

     1. 7000 personer idag, en minskning med ganska mycket jämfört med för bara tiotalet år sedan och kurvan är i ständigt nedstigande. Och ja, för att förbudsivern smittar till närliggande produkter, som snus. Både du och jag vet att Sverige har ett undantag för snus och det krävs inte mycket för att det ska tippa vågskålen. Om rökning redan minskar, med skadeverkningar som följer med, varför då slå med storsläggan?

     2. Likställa och göra paralleller är inte samma sak, något jag inte borde behöva berätta.

     3. Nej, totalförbud har aldrig prövats, för inte ens socialister har kommit på den tanken än, men slår fler med storsläggan från den frihetliga delen av det politiska spektrumet, ska vi nog se att både de och de konservativa får fart i motionsskrivandet.

     I Sverige kan vi inte bli av med lagar, de kan bara ersättas med annan lag. Och lagboken är redan välfylld. Jag för min del vill inte hoppa på tåget med än fler onödiga lagar som kriminaliserar människor, bara för att de vill ta ett bloss då och då.

     • Nils Holmlöv skriver:

      1. Rökningen minskar inte, tvärtom ökar den bland unga gymnasie-tjejer. Inte kan du väl tycka att såna här siffror är OK? http://totaltrokforbud.wordpress.com/2012/07/10/att-37-procent-av-tjejerna-pa-gymnasiet-roker-ar-katastrofsiffror/

      2. Använd vilket ord du vill, det finns ingen anledning att tro att ett förbud mot cigaretter skulle fungera likadant som ett förbud mot alkohol, eftersom de fungerar helt olika och används helt olika.

      • Niklas Starow skriver:

       1. Det hade hjälpt om du besvarar det jag skriver och det var att ser man tillbaka i tiden så är det en minskning. Jag får också poängtera att i meningen ovanför det du kastar över mig i länken står det att rökning minskar bland högstadie- och gymnasieelever. Det är bara i just årskurs 2 i gymnasiet en svag ökning har skett.
       Var försiktig med statistik, felaktigt använd kan det slå tillbaka på den som försöker plocka ut de delar som passar ens egen argumentation.

       Här är f.ö hela citatet: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mindre-supande-bland-unga_7334319.svd

       Cigarettrökningen har minskat en del både bland niondeklassare och gymnasieelever de senaste två åren.

       Flickor röker dock fortfarande mer än pojkar, och blossandet ökar mer i gymnasiet. 20 procent av tjejerna i nian röker dagligen eller ibland, och andelen regelbundna kvinnliga rökare ökar i gymnasiets årskurs 2 till 37 procent.

       Däremot minskar snuskonsumtionen bland flickorna efter en ökning i mitten på 2000-talet.

       Nu är det bara 1 procent av tjejerna i nian och 2 procent av flickorna i gymnasiet som snusar regelbundet.

       2. Om jag använder ett ord är det med mening, att byta ut dem för att få en poäng är ett ganska grovt argumentationsfel.

       Jag förstår att vi ser helt olika på hur man ska komma tillrätta med ett samhällsproblem, där jag anser att korrekt information ska få människor att ta ett aktivt beslut att (i det här fallet) avstå, ser du hellre att man ska ha tvingande lagstiftning.
       Vad som är förankrat i liberal tradition anser jag vara självklart, men jag tänker inte skriva dig på näsan.

 2. Nils Holmlöv skriver:

  Tydligen går det inte att svara på din sista kommentar, så jag svarar här istället:

  1. Jo, jämfört med hur många som rökte för 30-40 år sedan så är det färre i dag. Det är framför allt män som slutat röka. Andelen kvinnor som röker har också sjunkit, men bara med några få procentenheter.

  Det som är lite sorgligt är att du tycks mena att detta är skäl nog att vara nöjda. 37 procent av tjejerna i 2a klass i Gymnasiet röker, och det menar du att vi ska vara nöjda med!?

  2. Jag menar att oavsett om du kallar det att likställa eller att dra paralleller mellan röktobak och alkohol och knark, så blir det ändå fel. Alkohol och knark används på ett helt annat sätt än röktobak. Därför går det inte att studera förbudstiden i USA och dra några slutsatser om hur ett totalförbud mot cigaretter skulle fungera.

  • Niklas Starow skriver:

   Att påstå att jag är ”nöjd” är ett falskt antagande. Att ge mig åsikter jag inte gett uttryck för är väldigt oförskämt.

   Det jag försökt berätta för dig är att jag föredrar andra åtgärder än lagstiftning, men det verkar inte nå fram. Och därför avslutar jag diskussionen här då den är såväl lönlös och du slösar bort min tid.

   • Nils Holmlöv skriver:

    Du får ursäkta om jag tar i lite ibland, men jag blir frustrerad. Det har bedrivits informationskampanjer sedan tidigt 60-tal och de har varit effektiva så tillvida att minsta barn i dag vet att rökning skadar och dödar. Men de har misslyckats eftersom den kunskapen inte omvandlas till en insikt, vilket siffran 37 procent ovan visar.

    Självklart fattar jag att du inte tycker det är en ”bra” siffra, men där jag trots min faktiskt väldigt liberala grundsyn nu tycker att ett förbud kan vara motiverat, hävdar du att det är fel väg att gå. Mot bakgrund av att vi efter 50 år av informationskampanjer fortfarande har över en miljon dagligrökare, när du vet att så många som 37 procent av tjejerna i 2:an i gymnasiet röker, tror du verkligen att mer eller bättre information kommer få ner antalet rökare? Om du inte tror du, vad tycker du att vi ska göra, för inte kan du väl mena att vi bara ska sitta och titta på när tusentals människor dör varje år, helt i onödan?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s