Amnesty godkänner massavlyssning?

del 1.

del2.

del3.

Inledning

Amnesty har som sitt åtagande att göra utredningar och agera med fokus på att förhindra och sätta stopp för grova kränkningar av rätten till fysisk och psykisk integritet, åsikts- och yttrandefrihet samnt rätten att inte bli diskriminerad, inom ramen för sitt främjande av alla mänskliga rättigheter.

Amnesty kan se behovet av föreslagna lagändringar och vill framhålla att organisationen anser att remissen på ett ingående sätt diskuterar de frågor som med utgångspunkt från de rubriker som finns i remissen.

Mandatet för försvarsunderrättelseverksamhet ändras till ”yttre hot”

Amnesty har ingen erinran mot denna förändring. Med tanke på den allt mer globaliserade världen och de konsekvenser som följer härav delar Amnesty remissförfattarnas syn att detta är en nödvändig förändring av sensk lag. Möjligen ser Amnesty en fara med att det är ett mycket vitt begrepp, men om det med ”yttre hot” menas de exempel som tar upp på sidan 80 i remissen framstår begreppet som rimligt. Det som Amnesty befarar är att innehållet i detta begrepp sedan utvidgas steg för steg utan att en utförlig kontroll av konsekvenserna härav görs.

Gränsdragning mellan polisiär verksamhet och försvarsunderättelseverksamhet förtydligas

Även denna föreslagna ändring förstår Amnesty. Ur rättssäkerhetssynpunkt ser dock Amnesty det som önskvärt att en så tydlig lagstiftning som möjligt antas. Precis som remissen nämner är det viktigt att det inom ramen för försvarsunderrättelseverksamheten inte skall bedrivas verksamhet som inrymmer straffprocessuella tvångsmedel eller polisiära befogenheter i övrigt. Inte heller inhämtning i brottsförebyggande syfte av information om inhemska förhållanden bör ingå i försvarsunderrättelseverksamhet.

Tydligare reglering av inriktning, rapportering av underrättelser och inhämtning med särskilda metoder

Amnesty anser att det på detta område har presenterats ett tydligt och bra lagföslag, som inte medför några kränkningar av den enskildes rättigheter.


 

Jag ställer nu en öppen fråga till Amnesty Sverige.

Hur i svarta helvete kan ni godkänna massavlyssning?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s